lördag, september 25, 2010

Sverige, ett skitland i EU

”Nationalstaterna historia är skriven med zigenskt och judiskt blod” sa Thomas Acton, världens förste professor i Romani Science (Greenwich, London). Det flöt nog mer blod än så... men det är en lämplig ingång.

Under 1500-talet arrangerades sällskapsjakt på romer på de tyska storgodsen.
Martin Luther förespråkade att judar och zigenare skulle förklaras fredlösa.
Under 1700-talet inleddes tvångsassimilering av romer i bland annt Österrike-Ungern, och romska barn omhändertogs för uppfostran i andra familjer; ett brott som förövades i flera länder fram till och med 1900-talet. Ett exempel är Schweiz där 600 barn till resande fram till 1973 togs ifrån sina föräldrar, gavs andra namn och placerades i godkända schweiziska hem.

De romer som flyttat till Sverige drabbades av växande europeisk främlingsfientlighet. Och detta avser inte år 2010, utan år 1560 då prästerna förbjöds att befatta sig med ”tatrarna” som varken fick döpas eller jordas enligt kristen ritual. År 1637 utfärdades ”Tattarplakatet” som gick ut på att alla romer inom ett år skulle utvisas, därefter fick de slås ihjäl.

I över tvåhundra år avlöstes mer humana perioder av direkt utvisning till dåvarande svenska lydriken som Finland, Pommern eller Norge. Sedan är vi framme vid 1914 års utlänningslag som fastslog att zigenare inte var önskvärda i riket, varpå all romsk immigration förbjöds fram till 1954. Det tusental romer som bodde i Sverige blev därmed avskurna från sina släktingar på kontintenten.

År 1921 inrättade Sverige som första land i världen ett rasbiologiskt institut.
År 1940 beskrevs de så kallade tattarna som en undermålig folkgrupp av Socialstyrelsen.
Av de 18600 personer som mellan 1937 och 1975 steriliserades av uttalat rashygieniska skäl var ett stort antal romer.

Vad som skedde i Tyskland och sedermera tyskockuperade länder mellan år 1933-1945 tror jag inte vi behöver gå närmare in på.
Vilket litet neutralt land som avvisade judiska intellektuella och släppte fram nazi-Tysklands armé behöver vi inte heller precisera.

På 1950-talet var nästan alla svenska romer utan både arbete och bostäder.
År 1963 utkom Katarina Taikons bok Zigenerska, en biografisk skildring som med sitt avslöjande av de svåra villkor som rådde verkade som ett alarm.

Politiken förändrades, mycket tack vare en enskild kvinnas verk. Men förändrades vardagspraktiken?
År 2000 erkändes romerna som etnisk minoritet i Sverige.
Vardagspraktiken i förhållande till romer, svarta, muslimer - hur ser den ut?

Exemplet romer är tillräckligt för att vi ska se att se att Sverige är - ett vanligt skitland i EU.

Sakupplysning: Ovanstånde fakta är hämtade ur Irka Cederbergs bok om romer: Född fördömd. Cederberg känner inte till Politik och poesi eller mina åsikter i övrigt.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag (över)lever på landets ekonomiska utkant och varken får normalt arbete eller bidrag. "Scraping by" can man säga. Jag behöver alltså inget bevis för att förstå att det inte är (och inte varit) så bra här som man så gärna vill tro.

Helena Duroj sa...

nej du behöver inga bevis. och på somliga andra hjälper det inte...

Lasse Strömberg sa...

"romska barn omhändertogs för uppfostran i andra familjer"

Och i Australien gjorde man likadant med ursprungsbefolkningens barn.

"Vad som skedde i Tyskland och sedermera tyskockuperade länder mellan år 1933-1945 tror jag inte vi behöver gå närmare in på.

Jo, alltför många av den yngre generationen har alltför stora historiska brister om vad som hände. Vi behöver ALLTID gå in närmare på vad som hände de åren, och inte minst varför.

"Vilket litet neutralt land som avvisade judiska intellektuella och släppte fram nazi-Tysklands armé behöver vi inte heller precisera."

Jag frågade för några år sedan en anställd på en försvarsindustri om han visste hur många tyska soldater som reste genom Sverige för att kunna medverka i utrotningskriget mot ryssarna. Några tusen, blev svaret. Den rätta siffran är 2,6 miljoner. Så det behövs verkligen preciseras - alltid!

Anonym sa...

Jord är lättare tvätta bort, än blod!
(Orden kommer från filmen Gladiator)
Förföljelser och dödande av människor
har pågått sedan begynnelsen:
Lejon som matades med kristna.
Flickebarn som sätts ut i skogen
eller aborteras...listan kan göras lång.
Hela tiden är det människor som begår
brotten-inte vilddjur.
Rasismen i Sverige,har med hjälp av SD
fått ett ansikte som befolkningen
påstår sej inte känna igen och nu
demonstrerar emot??
Gladiatan

MDAM sa...

Behöver hjälp med spridningen av manifestationen den 1 Oktober. info finns på min sida ...snälla kan du hjälpa till?