torsdag, september 23, 2010

En annan undersökning

Läst i Invandrare och Minoriteter:

I våras publicerade SCB rapporten "Födda i Sverige - ändå olika. Betydelsen av föräldrarnas födelseland". Undersökningen visar hur det går för den så kallade andra generationen, med en eller båda föräldrarna födda i utlandet. De uppgår till cirka elva procent av befolkningen.

Denna grupp visar sig ha högre dödlighet och lägre nativitet än majoritetsbefolkningen. De bor oftare i storstad och i områden som domineras av flerbostadshus och invånare med låg inkomstnivå. De personer vars föräldrar har utomeuropeisk bakgrund är oftare arbetslösa, eller är överkvalificerade för de jobb de får. Jobb som sällan är chefsbefattningar.

Mönstret upprepar sig alltså. Det spelar ingen roll om du är uppvuxen i Sverige med svensk utbildning, om ditt utseende anses vara fel. De så kallade icke-vita svenskarna uppgår till knappt sju procent av befolkningen. Även när deras föräldrar är bättre utbildade än andra grupper i samhället, är de som vuxna arbetslösa i större utsträckning, även om de själva har högskoleutbildning.

Detta är alltså ingen opinionsundersökning. Dethär är verklighetens folk.
Det är de som det nya riksdagspartiet känner sig hotade av.

1 kommentar:

Anonym sa...

Främlingsfientlighet handlar väl ytterst
om rädsla.Ett slags primitiv känsla
av osäkerhet parat med nyfikenhet.
De nytillkomna är oftast kulturella
dvs de håller fast vid sin religion
vid sina seder etc.
Detta kan för en del uppfattas som ett
slags "högfärd", då man förväntar sej
tacksamhet och lydnad.
Inkomstnivån bekymrar kanske inte de
som saken gäller-det viktigaste har
varit tryggheten i Sverige.
Gladiatan