fredag, september 02, 2016

Nationalismens förfärliga sommar


Politik och poesi har varit tyst under sommaren. Orsaken är inte brist på ämnen, utan en förlamande motvilja mot att ens debattera de ämnen som står till buds.
         Det går hela tiden utför. Europa är på väg rakt in i fascismen. Samtidigt debatterar media hur nazister lämpligen ska inkluderas i den demokratiska dialogen.
         Det är när ingen vill komma ihåg som nazism blir ett skällsord i allmänhet.

De franska polisernas övergrepp mot en kvinnas klädsel ingav den största fasa.
De svenska partiledarnas nationalistiska sommartal ingav det djupaste äckel.
         Var gång Politik och poesi fick en krönika halvfärdig slog fasa eller äckel till på nytt. Motvilja mot debatten ingav ovilja att skriva.

Idag tycks det vara en angelägen fråga om Sverigedemokraterna är rasistiska eller inte. Eller om de ska ”kallas” så, som det heter på mediesvenska. (Minns du den tid när vi inom vänstern inte fick ”kalla oss” kommunister? Ens om vi var det, alltså? Nu är det tvärtom: ett parti som är rasister får inte kallas så av andra! Iallafall inte i P1. För övrigt är ett av dagens debattämnen vad Sd kallas av olika politiska personer. Vad Politik och poesi hellre vill veta är vad man ska kalla motsatsen till metafråga; subbafråga?)

Det går inte att bortse från att Sverigedemokraterna idag är både viktiga och stora – och jag avstår från att skriva ”vi har låtit dem bli stora”, för det är inte sant. När en populistisk rörelse med skickliga ledare börjar växa finns inte mycket som kan hejda dem, inte förrän de nått någon sorts gräns på mellan en femte- och fjärdedel av rösterna.
         Hitlers NSDAP är undantaget De uppnådde en dryg tredjedel och först då var katastrofen ett faktum.

Men det är inte Sverigedemokraterna som är rasismen. Det är knappast heller de som är fascismen idag, även om de är dess synliga verktyg och maktbas med farligt utrymme i parlamentet.
         Anledningen till deras styrka är att folk håller med dem. 
         Detta är det som är rasismen, också om somliga vill kalla den något annat. Detta är den rasism som funnits hela tiden, den som vi fick lära oss med global utvecklingstro när vi gick i skolan med en oä-bok där kolonialherrarna besegrade vildarna.

Om rasismen finner sitt uttryck endast i ett fascistiskt parti, då växer det partiet. Men under denna vår och sommar har övriga partier med plågsam tydlighet övertagit rasistiska krav och nationalistiska övertoner, och de beskylls då för ett simpelt pragmatiskt röstfiske.
         Kan man vara så säker på att det bara är allmän låghet? Vad får media att tro att rasismen skulle vara dem så främmande Den finns inom oss alla, den har funnits hela tiden.
         Med plågsam tydlighet har denna sommar visat hur rasismens föreställningar lever inom oss och förmår påverka media, politik och samhälle.

Antirasismen innebär framför allt inte att vara någon sorts godhetsapostel, så som borgarna försöker beskriva oss. Tvärtom.
         Antirasism innebär att vi ser rasismen där den finns, om det så är inom oss själva, att vi ger den dess rätta namn, att vi avslöjar dess förställningar och föreställningar och inte låter dem göra skillnad på människoroch att vi avskyr orättvisa.

fredag, juli 08, 2016

Berättelsen om tvångströjan


Fascisten Åkesson visar sitt rätta jag i denna debattartikel. Och då menar jag inte vapenskrammel och militärmarscher! Åkesson vet förstås att väljarna inte skulle tända på det. Sverigedemokraternas fascism är i uppbyggnadsfasen; då när en rörelse genom den envist upprepade berättelsen om nationell gemenskap (gärna med en förlorad guldålder) kränger på oss korporativismens enhetliga tröja. Som ännu inte blivit en tvångströja.
 

Åkessons berättelse – bekant vid dethär laget – går ut på att FÖRR var det trygghet och sammanhållning, men NU är det splittring och kriminalitet. Han försäkrar oss om detta på olika sätt och med lätt varierade värdeord, och inget utrymme ges för att fundera över om det kanske förr var fattigt och otryggt och nu tämligen välordnat? Inga vetenskapliga belägg stör hans berättelse utan ”det räcker med att se sig om” eller med allas vårt igenkännliga klag på sjukvården. Visst har vi det senare bekymret gemensamt – men vi är inte överens om orsakerna. 
     Enligt Åkesson är det vänstern och liberalerna som håller sig med påhittade konfliktlinjer. Med några få ord avfärdar han århundradens kamp mellan fattiga och rika, kvinnor och män som om den inte angick honom, och tonläget närmar sig predikan: ”Konflikten står mellan det konstruktiva och det destruktiva. Mellan den som är beredd att göra sin plikt och den som uteslutande tänker kräva sin rätt.”
     Värst vad han tar i! Vilka är dessa destruktiva latmaskar? Redan i nästa mening knyter Åkesson ihop det med dem som inte är beredda att ”anpassa sig till Sverige och dess kultur”. De som har ”anti­svenska värderingar”.  
 

Det är nästan omöjligt att argumentera med en människa som inte förklarar utan berättar, som inte belägger utan färglägger. Det går ju inte att förneka att det han påstår aldrig skulle ha hänt någon gång. Det existerar folk som ogillar Sverige, som vill leva på sitt eget vis också när det strider mot svensk lag. Men tänk efter: kan denna med nödvändighet tillbakadragna minoritet förorsaka kris i hela den offentliga sektorn? Är det ens rimligt att anta?

     Utanpå denna bisarra bild kommer nästa fantasifoster: att radikala islamistiska grupper vill störta vår civilisation och tillåts operera ostört, ibland med samhällets stöd.

     Orimligheterna finns med som förstärkare. Åkesson tror förmodligen inte på att Löfvén stöder vår civilisations störtande, men Åkessons anhängare tror det – fastän många av dem knappast har en aning om vad civilisation innebär!
     ”Vi måste uppnå en känsla av gemenskap” slår fascisten fast. Det brukar de göra. Bygget av den enhetliga nationen är varmt och inneslutande. Fast somliga får inte komma in – och få av dem som gör det kommer ut igen.
     Gemenskap ska inte vara en tvångströja. Gemenskap uppstår ur arbete och vardag och att dela med sig. Där orättvisa råder, uppstår istället konflikt och kamp. Detta historiska förhållande kan inte Åkesson finna sig i, ty den enda kamp som ska föras ska vara hans kamp. 
     Mot dem han kallar antisvenska.

tisdag, juni 28, 2016

Mediakennelns svansviftande för eliten

Om nu Storbritannien lämnar den europeiska unionen blir det säkert besvärligt. Låt oss konstatera det med en gång. Räcker så.
     Finns det något mer att tycka?
Under den svenska folkomröstningskampanjen och debatten om den så kallade östutvidgningen hade Vänsterpartiet den smakfulla inställningen att inte recensera andra länders ställningstaganden. Den önskan folk uttryckte i folkomröstningar skulle respekteras. Gäller Sverige, gäller Storbritannien. De har valt. Respektera det. Vi vill aldrig mer höra talas om att folket röstat fel.
     Sen kan jag personligen inte beklaga en valutgång som jag själv skulle ha röstat för. Det tragiska är att ingen nämnvärd vänsterkritik av unionen fanns i Storbritannien – eller om den inte fick höras?


Borgarna eller eliten* har allt att vinna på att dölja de faktiska missförhållandena inom unionen. Jag har inte hört eller läst en enda kommentator som medgett att galopperande kapitalism parad med demokratiskt underskott kan hänga ihop med en viss irritation hos massorna.
     Media har gått i barndom igen, tillbaka till nej-kampanjens dagar då alla EU-kritiska anklagades för att vara emot samarbete och internationell solidaritet!
     Därför passar den högernationalistiska dominansen i folkomröstningen så bra. Bara att demonisera på – och låtsas som om EU vore något bra för alla. Detta sväljer svensk media rakt av som om det gällde en tävling om vilken dresserad hund som är bäst på att apportera husses bollar och skälla ut grannkatten.


Tänk er för! Även om nyliberalismen är grundlagsfäst inom unionen är den ännu inte en diktatur; journalister får fortfarande tänka själva och kritik får framföras. Varför gör ni det inte?
     Ynkligast av alla byrackor i mediakenneln är de som just nu upptäckt och börjat bekymra sig över att fascismen växer i Europa. Inga gränskontroller, skitlagar eller brända asylboenden kunde övertyga dem – endast britternas valresultat kunde öppna deras ögon. Och varför? Självklart: det drabbar inte i första hand fattiga migranter, men det kan försämra för rika företagsledare.  

På så vis förstärker rädda-EU-lovsången allt det dåliga inom unionen. Elitismen. Folkföraktet. Propagandan via upprepade sagoord (”fredsprojekt”). Begäret att först och främst fylla företagarnas behov. Och fientligheten mot människorna utanför fästningsmuren.

Läs Åsa Linderborg, en lysande krönika!

* Politik och poesi brukar använda uttrycket borgarna, eller de rika. Men eftersom eliten blir irriterad av att kallas eliten är det dags att övergå till den benämningen.

tisdag, juni 21, 2016

Regeringen gör Sverige till skitland


Idag ska Sverige bli ett skitland. En feg och hycklande regering driver igenom lagen mot asylrätt, för splittring av barnfamiljer. Denna text har lånat sakinnehållet från juristen Viktor Banke som på Twitter lagt ut en rad invändningar mot lagen. Märk väl: praktiska, byråkratiska invändningar. Alltså inte den ”snällism, godhetsnarkomani, moraliska perfektion” med mera som vi brukar anklagas för. Här är problemen för Sverige

Migrationsverket tvingas till mer djuplodande utredningar eftersom det nu kommer att göra stor skillnad på vilken grund uppehållstillståndet beviljas. Deras arbetsbelastning ökar alltså. Samtidigt som de har fler ärenden än någonsin, åläggs de göra dubbla prövningar. Likaså ökar arbetsbördan för Migrationsdomstolarna lavinartat. Grupper som tidigare inte haft offentliga biträden måste nu eventuellt ha det, just eftersom grunden spelar så stor roll. Då ökar kostnaden för offentliga biträden. 

Tiden det tar att vänta på ett uppehållstillstånd överstiger tiden för de vanligaste uppehållstillstånden (13 månader) med god marginal.
De som fått uppehållstillstånd mister sannolikt rätt till barnbidrag när skyddet löper ut och de måste söka om, enligt ny dom från överrätt.
De afghanska barn som kommer att prövas enligt nya lagen kommer sannolikt att utvisas när de fyller 18 år, vilket skapar en mycket märklig skolsituation för undervisande lärare.  

De som får kortast skydd, tretton månader, är främst syrier och eritreaner. Den ena konflikten är nu sex år gammal och den andra tjugofem. De som får treåriga skydd kommer främst från Irak, Somalia och Afghanistan, där alla konflikter som vida överstiger tre år. 

Belastningen för hälso- och sjukvård väntas öka eftersom människor mår sämre av den ovisshet de tvingas in i. Men lagen om vård för asylsökande ger bara rätt till vård som inte kan anstå, så de som mår sämre när skyddet löpt ut kan inte få vård för det. Psykiska påfrestningar hos de sjuka medför risken att hotbilden mot personal förstärks. 

De snabbspår som Arbetsförmedlingen har för att matcha nyanländas kompetens med arbetslivet, tar längre tid än uppehållstillstånden varar. Utbildade människor som behövs i svenska bristyrken har starka incitament att ta snabbare, enkla jobb eftersom en anställning är enda vägen till permanent uppehållstillstånd. På så vis väntas handeln med  anställningsavtal/arbetstillstånd öka.

Människor med tillfälliga uppehållstillstånd kommer att få utvisningsbeslut efter flera år i Sverige, och många av dem förväntas då gå under jorden. Skolan måste på något vis undervisa dessa barn med en svår uppväxt, samtidigt som polisens börda ökar. 

Människor – vuxna och barn – tvingas ut på havet om de vill återse sin familj i Sverige, när möjligheten till familjeåterförening stryps. Allt detta vet regeringen. De har vägt det mot sin fega inställning att antalet flyktingar till varje pris måste ned (trots att antalet redan sjunkit). Regeringen som hycklar om Barnkonventionen skapar med öppna ögon kaos kostnader och kollaps för flera myndigheter.
Detta bortsett från och utöver det mänskliga lidandet.

måndag, juni 20, 2016

Ja till mänskliga rättigheter och Barnkonventionen!


Vår ynkliga regering har hastat fram ett illa genomtänkt lagförslag om försämrade villkor för människor på flykt. Röda korset, Svenska kyrkan och en rad frivilligorganisationer, samt många läkare, advokater och migrationsforskare har givit förslaget skarp kritik.

Idag är det debatt i riksdagen. En rad socialdemokrater har fått frågan hur det är möjligt för en regering som kallar sig feministisk och säger sig vilja göra Barnkonventionen till lag att samtidigt vilja ha en lag som splittrar familjer och urholkar asylrätten.
 


Regeringen kallar det andrum.Vänsterpartiet, de enda solidariska i Sveriges riksdag idag, kallar det skam.Även Centerpartiet visar ryggrad och är inne på samma linje.
Men Moderaterna och Sverigedemokraterna vill göra lagen permanent.
"En skitlag är en skitlag" säger Christina Höj-Larsen från Vänstern, och de flesta i riksdagssalen vet att den inte kommer att göra någonting bättre. Inte för Sverige, och ännu mindre för de människor vars liv den förstör.


Nej till tillfälliga uppehållstillstånd som splittrar familjer och skapar en otrygg framtid för människor på flykt!
Ja till mänskliga rättigheter och Barnkonventionen!
Läs också riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar

lördag, juni 18, 2016

Somliga är dom eller VardagsrasismSå många gånger jag hört det sägas: Alla tolkar är inte bra.
     Varför måste det lyftas? Det är självklart att alla yrkesutförare inte är lika skickliga, men vem går och tjatar om det? ”Måste få en tid hos tandläkaren – Men alla tandläkare är inte bra”, ”Ska träffa mäklaren för att sälja trean – Men alla mäklare är inte bra”. Hålla på så, då är man både idiot och översittare. Utom, under alla år, när någon säger att tolk behövs till ett samtal, då kommer det: ”Men alla tolkar är inte bra”.
     Det handlar om vilka som är ”dom”.

När ungen inte vill äta broccoli: ”Nej, de kanske inte gör det.”
     Vilka då? Ungar i allmänhet? Nej, alla miljoner människor i det landet där barnets föräldrar är uppvuxna. Dom är det, som kanske inte äter broccoli.
    
När du blir omkörd av en snorvalp i merca: ”Tänk att de alltid ska ha så flotta bilar.”
     Vilka då? Unga människor? Män? Nej, samtliga invånare i Mellanöstern. Dom är det, som alltid ska ha så flotta bilar.

När kollegan inte vill gå ut efter jobbet: ”Nej, de går väl inte ut utan att mannen är med.”
     Vilka då? Alla som jobbar där? Nej, en hel värld av kvinnor som delar samma religion. Dom är det, som inte går ut utan sin man.  

Dom är det som är fjärrstyrda i sitt val av mat, bilar och umgänge. De som inte kan förhålla sig till sin uppväxt och fatta egna beslut.
     De som aldrig, vad de än företar sig, förväntas handla som individer. Alltid som del av en grupp, kanske representanter för den.

”De borde tänka sig för innan de tänder eld, hur det drabbar de andra.”
     Självklarhet: man ska alltid tänka sig för vid hantering av eld, för om det går snett är det många som drabbas. Men senast jag hörde den meningen betydde det: ”Gäng som bränner upp bilar måste tänka på att deras usla rykte slår över  mot alla andra immigranter.”
     Orsaken till att de bör tänka så, den är förstås att annars hyggliga medborgare låter det gå ut över och färga av sig på flera tänkta medlemmar i en föreställd intressegemenskap. Det vill säga: bilbrännarna är delar av en grupp antingen de vill eller ej, antingen gruppen vill ha dem eller ej. Alla är dom.

Den som inte saboterar utan tvärtom går till jobbet är fortfarande en av dom. På varenda skola finns dåliga lärare, men det som aldrig sägs om idrottslärare eller fransklärare sägs om modersmålslärare: ”Många av dem är inte så bra”. Och den som tillhör flera grupper, är låt oss säga muslim och chef, får vara enbart chef så länge allt går väl. När det går illa heter det: ”De har en helt annan ledarstil som inte funkar.”
     Sedan kan det förstås komma: ”Många av dem är ju bra också.”

Var och en som säger så är inte rasist. Kan vara, men inte nödvändigt. Men var och en som säger så är en del av ett sammanhang som med vardagliga och slappa uttryckssätt förmedlar rasism: immigranten är inte en individ, hen är dom.
     Det kallas vardagsrasism.