tisdag, juni 21, 2016

Regeringen gör Sverige till skitland


Idag ska Sverige bli ett skitland. En feg och hycklande regering driver igenom lagen mot asylrätt, för splittring av barnfamiljer. Denna text har lånat sakinnehållet från juristen Viktor Banke som på Twitter lagt ut en rad invändningar mot lagen. Märk väl: praktiska, byråkratiska invändningar. Alltså inte den ”snällism, godhetsnarkomani, moraliska perfektion” med mera som vi brukar anklagas för. Här är problemen för Sverige

Migrationsverket tvingas till mer djuplodande utredningar eftersom det nu kommer att göra stor skillnad på vilken grund uppehållstillståndet beviljas. Deras arbetsbelastning ökar alltså. Samtidigt som de har fler ärenden än någonsin, åläggs de göra dubbla prövningar. Likaså ökar arbetsbördan för Migrationsdomstolarna lavinartat. Grupper som tidigare inte haft offentliga biträden måste nu eventuellt ha det, just eftersom grunden spelar så stor roll. Då ökar kostnaden för offentliga biträden. 

Tiden det tar att vänta på ett uppehållstillstånd överstiger tiden för de vanligaste uppehållstillstånden (13 månader) med god marginal.
De som fått uppehållstillstånd mister sannolikt rätt till barnbidrag när skyddet löper ut och de måste söka om, enligt ny dom från överrätt.
De afghanska barn som kommer att prövas enligt nya lagen kommer sannolikt att utvisas när de fyller 18 år, vilket skapar en mycket märklig skolsituation för undervisande lärare.  

De som får kortast skydd, tretton månader, är främst syrier och eritreaner. Den ena konflikten är nu sex år gammal och den andra tjugofem. De som får treåriga skydd kommer främst från Irak, Somalia och Afghanistan, där alla konflikter som vida överstiger tre år. 

Belastningen för hälso- och sjukvård väntas öka eftersom människor mår sämre av den ovisshet de tvingas in i. Men lagen om vård för asylsökande ger bara rätt till vård som inte kan anstå, så de som mår sämre när skyddet löpt ut kan inte få vård för det. Psykiska påfrestningar hos de sjuka medför risken att hotbilden mot personal förstärks. 

De snabbspår som Arbetsförmedlingen har för att matcha nyanländas kompetens med arbetslivet, tar längre tid än uppehållstillstånden varar. Utbildade människor som behövs i svenska bristyrken har starka incitament att ta snabbare, enkla jobb eftersom en anställning är enda vägen till permanent uppehållstillstånd. På så vis väntas handeln med  anställningsavtal/arbetstillstånd öka.

Människor med tillfälliga uppehållstillstånd kommer att få utvisningsbeslut efter flera år i Sverige, och många av dem förväntas då gå under jorden. Skolan måste på något vis undervisa dessa barn med en svår uppväxt, samtidigt som polisens börda ökar. 

Människor – vuxna och barn – tvingas ut på havet om de vill återse sin familj i Sverige, när möjligheten till familjeåterförening stryps. Allt detta vet regeringen. De har vägt det mot sin fega inställning att antalet flyktingar till varje pris måste ned (trots att antalet redan sjunkit). Regeringen som hycklar om Barnkonventionen skapar med öppna ögon kaos kostnader och kollaps för flera myndigheter.
Detta bortsett från och utöver det mänskliga lidandet.

måndag, juni 20, 2016

Ja till mänskliga rättigheter och Barnkonventionen!


Vår ynkliga regering har hastat fram ett illa genomtänkt lagförslag om försämrade villkor för människor på flykt. Röda korset, Svenska kyrkan och en rad frivilligorganisationer, samt många läkare, advokater och migrationsforskare har givit förslaget skarp kritik.

Idag är det debatt i riksdagen. En rad socialdemokrater har fått frågan hur det är möjligt för en regering som kallar sig feministisk och säger sig vilja göra Barnkonventionen till lag att samtidigt vilja ha en lag som splittrar familjer och urholkar asylrätten.
 


Regeringen kallar det andrum.Vänsterpartiet, de enda solidariska i Sveriges riksdag idag, kallar det skam.Även Centerpartiet visar ryggrad och är inne på samma linje.
Men Moderaterna och Sverigedemokraterna vill göra lagen permanent.
"En skitlag är en skitlag" säger Christina Höj-Larsen från Vänstern, och de flesta i riksdagssalen vet att den inte kommer att göra någonting bättre. Inte för Sverige, och ännu mindre för de människor vars liv den förstör.


Nej till tillfälliga uppehållstillstånd som splittrar familjer och skapar en otrygg framtid för människor på flykt!
Ja till mänskliga rättigheter och Barnkonventionen!
Läs också riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar

lördag, juni 18, 2016

Somliga är dom eller VardagsrasismSå många gånger jag hört det sägas: Alla tolkar är inte bra.
     Varför måste det lyftas? Det är självklart att alla yrkesutförare inte är lika skickliga, men vem går och tjatar om det? ”Måste få en tid hos tandläkaren – Men alla tandläkare är inte bra”, ”Ska träffa mäklaren för att sälja trean – Men alla mäklare är inte bra”. Hålla på så, då är man både idiot och översittare. Utom, under alla år, när någon säger att tolk behövs till ett samtal, då kommer det: ”Men alla tolkar är inte bra”.
     Det handlar om vilka som är ”dom”.

När ungen inte vill äta broccoli: ”Nej, de kanske inte gör det.”
     Vilka då? Ungar i allmänhet? Nej, alla miljoner människor i det landet där barnets föräldrar är uppvuxna. Dom är det, som kanske inte äter broccoli.
    
När du blir omkörd av en snorvalp i merca: ”Tänk att de alltid ska ha så flotta bilar.”
     Vilka då? Unga människor? Män? Nej, samtliga invånare i Mellanöstern. Dom är det, som alltid ska ha så flotta bilar.

När kollegan inte vill gå ut efter jobbet: ”Nej, de går väl inte ut utan att mannen är med.”
     Vilka då? Alla som jobbar där? Nej, en hel värld av kvinnor som delar samma religion. Dom är det, som inte går ut utan sin man.  

Dom är det som är fjärrstyrda i sitt val av mat, bilar och umgänge. De som inte kan förhålla sig till sin uppväxt och fatta egna beslut.
     De som aldrig, vad de än företar sig, förväntas handla som individer. Alltid som del av en grupp, kanske representanter för den.

”De borde tänka sig för innan de tänder eld, hur det drabbar de andra.”
     Självklarhet: man ska alltid tänka sig för vid hantering av eld, för om det går snett är det många som drabbas. Men senast jag hörde den meningen betydde det: ”Gäng som bränner upp bilar måste tänka på att deras usla rykte slår över  mot alla andra immigranter.”
     Orsaken till att de bör tänka så, den är förstås att annars hyggliga medborgare låter det gå ut över och färga av sig på flera tänkta medlemmar i en föreställd intressegemenskap. Det vill säga: bilbrännarna är delar av en grupp antingen de vill eller ej, antingen gruppen vill ha dem eller ej. Alla är dom.

Den som inte saboterar utan tvärtom går till jobbet är fortfarande en av dom. På varenda skola finns dåliga lärare, men det som aldrig sägs om idrottslärare eller fransklärare sägs om modersmålslärare: ”Många av dem är inte så bra”. Och den som tillhör flera grupper, är låt oss säga muslim och chef, får vara enbart chef så länge allt går väl. När det går illa heter det: ”De har en helt annan ledarstil som inte funkar.”
     Sedan kan det förstås komma: ”Många av dem är ju bra också.”

Var och en som säger så är inte rasist. Kan vara, men inte nödvändigt. Men var och en som säger så är en del av ett sammanhang som med vardagliga och slappa uttryckssätt förmedlar rasism: immigranten är inte en individ, hen är dom.
     Det kallas vardagsrasism.

söndag, juni 05, 2016

Nationalisternas dag. Nu med poesiNationaldagsinlägget. En klassiker på Politik och poesi. Har skrivit det så många gånger nu…
- hur vi sjöng Du gamla, du fria framför flaggan på skolan i Rinkeby
- hur nationaldagen förklarades för helgdag efter en undermålig utredning med nationalistiska övertoner
- att motivet för helgdagsfirandet var att alla andra gör det
- att nationalistretoriken inom socialdemokratin redan för tolv år sedan gick ut på att ”vi” inte har fått vara ”stolta”

Nu är detta sagt än en gång. Så ger jag istället tillbaka något av den bekymrade kärlek jag hyser för det land där jag av en tursam tillfällighet fötts och vuxit upp.   
     Kom ihåg det: vårt land och vår planet hotas inte av kärlek. 
     Den stolthet som lever på att förnedra medmänniskan är inte stolthet, utan ynkedom.
     Kärlek är ett ansvar.


Till rasisterna

Nu växer veset med vete
i mognande plogfåror,         
dem vi älskade så mycket.
Ännu är de värda kärlek.

Hårda lerjorden, fattigdomsfälla.
Järnet träet bar sig bättre,
brukades för näring, bäring.

Men ved och veke lyste klent.
Sedan:
vattnens praktverk, veven, elen!
kraft ger makt, belyser rent

Nu växer mycken sly
där hässjorna låg längs med älven,
den vi älskade så mycket.
Ännu är den värd vår kärlek.

Brukspatroner, byggarglädje,
resligt folk på fest, rekordår.
Välfärdsvägen var vår egen.

Ljus durch Freude.
Sly är slutet.
Myndigt folk
och ingen skyldig.
Älven, elen –
vem ser felen?

Furor, fåror, träd och älv.
Ännu är vi kärlek värda
om vi sväljer eget ärvda

Slyet kväver fältens träda
bruk och byar slutar yvas.
Kärlek är vi ännu värda
när vi ser det som vårt hem
det vi gjorde och ska bära.