tisdag, juli 10, 2012

Risken finns, även inom S

En socialdemokratisk lokalpolitiker, Dahlström i Katrineholm, ställer i en debattartikel frågan: Hur tar vi politiskt gemensamt ansvar för de frågor­ som följer av migration och integration?
Det är viktigt, inte tal om annat, att studera migrationsmönster och de politiska-ekonomiska faktorer som underlättar det frivilliga flyttandet och lindrar det ofrivilliga. Lika viktigt som att verka för sådana politiska reformer som bidrar till ett integrerat samhälle.

Men Sverige har tre statliga myndigheter som arbetar med människors flyttningar: Migrationsverket, Boverket och Glesbygdsverket. Man kan inte påstå att frågan är underprioriterad. Till skillnad från det följande, som sällan hörs från socialdemokratiskt håll:  
- Hur tacklar vi de frågor som följer av ohämmat kapitalistiskt frispel?

Göran Dahlström menar väl. Han vill ge människor på flykt en chans, och vill se ett större gemensamt ansvar inom den europeiska unionen. Då är det dags för nästa bekymmer:
- Hur gör vi upp med frågor som följer av unionens satsningmurbygge runt ett kolonialt, rasistiskt tankegods?

När Dahlström beskriver situationen i Katrineholm är det problem som känns igen, och vi är helt överens om att alla landets kommuner bör ta ett ansvar och att de statliga bidragen inte räcker till. Men det är socialdemokratisk regionalpolitik som har bidragit till den ojämna fördelningen av arbetsplatser och bostäder över landet.

Sedan talar Dahlström om risker. Risken att Katrineholm ”skiktas” – idag är där alltså jämlikt? – och risken för något han kallar ”köksbordsrasism” – som om det funnes en speciell sorts rasism  hemma hos hyggliga människor. Dahlström sätter sig väl in medborgarens känsla av att någon annan får för mycket, men om medborgarna då väljer att stirra på somalierna istället för på bankirerna så handlar det faktiskt om rasism, oavsett bordet.  

Slutligen kommer Dahlström fram till vad som verkligen är ”risken”. Nämligen att Sd växer till trede största parti i nästa val. Socialdemokraterna måste ta initiativet säger han. Men märkligt nog inte inom arbetsmarknadspolitik, välfärdspolitik, utbildning eller regionalpolitik, utan när det gäller att ”få upp frågor om migration och integration på bordet”. Som om de inte hade varit där länge, på köksbord och skrivbord och sammanträdesbord!

Vanföreställningen att detta är något som inte talas om, är en punkt som Sverigedemokraterna har fört upp på dagordningen. Från dem kommer också Dahlströms slutkläm: ”Kasta inte ordet rasism i ansiktet på varandra så fort olika åsikter diskuteras.”
Det vill säga, analysera inte migrationsfientlig politik alltför noga...

Är det fler punkter ur nationalisternas program som lokala S-politiker vill låna in som en försäkring inför nästa valrörelse, då har vi all anledning att tala om risker!

Även Dödsmaskinen har bloggat

2 kommentarer:

Johan Lundgren sa...

Slutklämmen där belystes av Svensson ganska bra. Frågan gäller, när människor ägnar sig åt kritik av invandringspolitiken och problematisering av integrationen, och vi inte vet ifall deras underliggande motivation är omsorg om de berörda människorna eller intolerans, bör vi då ändå anta någotdera?

Vad blir konsekvenserna av att vi bemöter det som rasism när någon lyfter frågorna av omsorg, respektive av intolerans?

Vad blir konsekvenserna när vi bemöter det som medmänsklighet när någon lyfter frågorna av omsorg, respektive av intolerans?

Notera att alla fyra fallen ovan gäller då vi inte vet vad vederbörandes motivation är.

Att kalla erkänd intolerans för rasism finns det ju inga problem med. Däremot är vi väl överens om att det är negativt om misstänkt intolerans egentligen är omsorg fast ändå möts med tal om rasism?

Vad förloras om misstänkt men inte uttalad intolerans behandlas som om det var omsorg?

Det finns en massa standardgrepp som flyter omkring i debatten som "vi måste våga tala om...", "varför pratar inte media om..." eller "vi måste Ta Debatten och snacka om [Extremt vinklad frågeställning]".

Såna taktiker ekas ibland av andra människor som inte är intoleranta utan bara okunniga och osäkra på vad de tycker. Är det rätt att bemöta detta som rasism med en gång?

Kanske vore bättre att upplysa om begreppens tveksamheter och försöka röra sig bortom dem innan man dömer ut sina medmänniskor?

Jag håller i övrigt med dig om vad du skriver.

Dag Bremberg sa...

Helenas analys är i mina ögon riktig. Den som följt Dahlström genom åren har nog svårt att tro att han enbart känner empati med flyktingarna. Varför i så fall talet om partitaktik kontra SD som skäl att "diskutera" invandringens problem?
En sak han och andra sossar på kommunal nivå borde begrunda är att det är just deras invandrarkritiska uttalanden som SD använder i andra komunner.