tisdag, juni 30, 2009

Sälj hela skiten

Har just avslutat Sälj hela skiten! – en rapport om privatiseringarna under de senaste trettio åren. Författarna Josefin Brink, Jens Ergon, Peter Gustavsson, Kent Werne går igenom de nyliberala idéerna, Thatchers försök att ”förändra själarna” i Storbritannien, den blygsamma början i Sverige med entreprenadtjänster inom kommunen, fram till dagens hårt privatiserade marknad där sjukvård och kunskap är varor som kan väljas eller avstås, och vilkas syfte är att ge vinst åt företaget.

Ett exempel: ”Det största skolföretagen i Sverige, AcadeMedia AB, gjorde 2007 en vinst på 110 miljoner kronor, vilket motsvarar kostnaden för att anställa ca 250 lärare. - - - Attendo Care gjorde 2007 en vinst - - - som hade räckt till att anställa drygt 250 undersköterskor. Vinsterna kommer till största delen från skattemedel. Absurditeten i att aktieutdelningar sker på bekostnad av vårdkvaliteten för senildementa äldre, förstärks av att den stor del faktiskt betalas av de äldres barn via deklarationen.”

Boken är lättläst, även om den innehåller en del upprepningar och omtuggningar vilket är naturligt med tanke på att flera skribenter arbetat med den. Den är något att läsa för dig som undrar hur det kunde gå så här illa med våra gemensamma tillgångar, eller för dig som tror att du är ensam om att må dåligt som kund i det konkurrensutsatta marknadssverige.
Kanske viktigast: boken är ett försök att samla till motstånd och ingår därmed i "kampen om tankeherraväldet" som Gramsci kallat det.

Mer i privatiseringsämnet finns på bloggen Säljhelaskiten.

Boken kan köpas på Ordfront

1 kommentar:

Anonym sa...

Privatiseranden ?
En del av dem görs..
för att komma ifrån stora..
investeringar.

Andra för att komma ifån ansvar.
Nu kan man köpa sej ett Apotek
Järnvägsnätet är nu tillgängligt
helger..dyra grejer.

När man styckarupp..skapas också
arbetstillfällen.
Nu går staten också in och
underlättar för miljösatsningar
som behövs innom småföretagen.

Mycket är givetvis skattemedel
det står inte på dem..
var de gör mest nytta.
Borde kanske göra det!

Skattebetalaren Gladiatan