torsdag, november 27, 2008

Dagens samhälle

I Dagens samhälle räknar Lena Hörngren upp de politiska partierna och var i landet de har starkast underlag. Alla riksdagspartier utom ett. Gissa vilket.
Det beror inte på att Vänsterpartiets väljarstöd skulle vara jämnt utsmetat i landet och fullkomligt ointressant. Det beror på att hon inte har lust att skriva om Vänsterpartiet.
Det är hon i sin fulla rätt till. Men det är mörtigt, och journalistiskt svagt.

Vad journalistiken i övrigt beträffar lyckas hon i ledartexten inte presentera någonting som helst av intresse angående skillnaderna stad-land, regionalpolitiska behov och spänningar, storstaden som utsugare eller syrepump. Nej, hon skriver att stockholmarna är många och krävande. Se det var något att reflektera över!

3 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Tycker du att V skött sig så bra att ett omnämnade vore rättvist? Här har man (= partiledningen) just bränt tidernas chans att skapa något framåtblickande och eget för att i stället försöka gråta sig till en plats i en sahlin-regering. Förmodligen i utbyte mot ingenting. Är inte det snarast motbjudande och mest lämpligt att begrava i tystnad?

Lena Hörngren sa...

Hej Helena!
Jag har inget emot att skriva om vänsterpartiet. Att jag inte gjorde det den här gången beror på att inledaren byggde på SNS-rapporten, där v förbigicks. Jag kunde förstås ha tagit reda på det själv och möjligen var det journalistiskt mörtigt att inte göra det.

Helena Duroj sa...

tack för upplysningen!
hd