onsdag, juni 11, 2008

När kommer ursäkt från höger?

Vi långsinta påpekar* att...
i februari -39 marscherade över 500 blivande medicinare genom Stockholm under blågula fanor, med banderoller som krävde omedelbart slut på inflyttningen av judiska läkare, även av intellektuella utlänningar i allmänhet. Medicinska föreningen höll fullsatta protestmöten mot ”judeimporten”, och när socialisten John Takman la fram den humanistiska synen på saken klubbades han – nej inte ner, men hans inlägg klubbades av, av ordföranden. Den senare hette Gunnar Biörck och blev senare riksdagsledamot för moderaterna.
På ett senare möte i Lund fastslogs att immigrationen medförde att främmande element upptas i folket, vilket sas vara ”inför framtiden oförsvarbart”.

Ja det kan man lugnt säga: att några yttrade sig inför framtiden oförsvarbart. Men varför har de inte bett om ursäkt?

I januari -41 publicerade dåvarande kommunistiska tidningen Ny Dag den skakande artikeln ”Judarna dömda till undergång”. Men idag ifrågasätts vänstersympatisörers demokratisyn. Låt vara motiverat av andra bedrövliga artiklar i sagda tidning.

Vi rättviseivrare påpekar bara att...
de andra, de oförsvarbara, står oifrågasatta.

* Faktauppgifter ur Werner Schmidt: C-H Hermansson, en politisk biografi

1 kommentar:

Anonym sa...

Med ett nummer på armen och utan hår´ hon in i ledet går-arbetslägret väntar, för den som arbetslös går, leder inte till gott.Är det detta som väntar dem i framtiden?MVH Gladiatan