lördag, april 28, 2012

Inte ens poesin kommer undan politiken

Litteraturen är alltid politisk! Läsning kan förändra en människas liv!
Arbetarförfattarna slutade inte med Ivar-Lo. Arbetarförfattarna bär ut post och skriver, vårdar gamla och skriver, brer mackor och skriver.
Arbetarförfattarna avfärdas av förlagen.
Även vi som inte skriver renodlad arbetarlitteratur avfärdas. Det är inte i första hand en kvalitetsfråga. Förlagen avfärdar åtskilligt som inte har att göra med kända personers korta minnen eller stockholmares bekymmer med sexpusslet.

I det läget ger det uppmuntran att läsa Jane Moréns artikel om arbetarlitteratur.
Eller ta reda på fyra lyriksamlingar på Helena Duroj, författarsida. Visst är det poesi - men hur jag än jobbar med den inrymmer den nästan alltid någonting av politik. Sådan människa, sådan litteratur. Eller - "Ingen kommer undan politiken" som Marie Bergman en gång sjöng.

Inga kommentarer: