söndag, april 22, 2012

Rädda Sverige!

 Upprop till nationen! Eller kanske till nationalisterna. Till alla som tycker att vårt land är hotat och att vi bör göra något åt saken. Bilden ovan är från en betad hage. Snart släpps fåren ut för att fortsätta sköta om marken ned mot sjön. Bilden nedan är från en obetad hage. Eller helt enkelt en markbit som inte används till någonting särskilt.
Idag används mycket stora markområden inte till någonting särskilt. De växer igen. Utsikten försvinner, blommande örter förtvinar i skuggan.
Om vi ska ha någonting kvar av det Sverige vi minns ska vi inte trakassera våra medmänniskor, då ska vi hugga sly. Skaffa får eller kor. Hävda markerna med lie.

Öppna landet, öppna landskapen, rädda Sverige

Inga kommentarer: