torsdag, april 29, 2010

Lika för alla är inte alltid rättvist

Nu ska det tas från de fattiga igen! Stadshushögern drar sig som bekant inte för det, och ser till att dra ned på det socioekonomiska stödet till skolor i fattiga områden. Ett stöd som skolorna är helt beroende av för att ge barnen möjlighet att lyckas.

Stödet används till nödvändig undervisning, främst i modersmål och svenska som andraspråk. Det används till förlängt öppethållande, så att det ända till kvällen finns personal och datorer till hands så att barnen kan sköta sina studier, även om de bor trångt eller inte har högutbildade föräldrar. En del av stödet går också till fritidsledare och öppen verksamhet, eftersom barnen i de här områdena vanligen inte tillbringar sin fritid med att skjutsas runt från den ena häftiga hobbyn till den andra.

Som exempel nämns Hjulsta skolor vars stöd minskat med två miljoner medan antalet elever ökat med 14 procent. Rektor på Hjulstaskolan uttalar sig och har helt rätt i sin kritik, utom när hon säger att de i Hjulsta har ett annorlunda uppdrag än andra skolor.
Nej! De har precis samma uppdrag. Men det krävs mer för att kunna fullgöra det.

Stockholms folkpartistiska borgarråd pekar istället på att skolpengen har höjts. ”Vi valde att lägga det lika över alla skolor istället” säger hon. Ja, det var just det. Detta är inte ett misstag, det är ett medvetet val. Och när det man har att välja på är att ge stöd åt dem som behöver eller att gynna dem som redan har, då kan man alltid lita på att borgarna väljer fel.

Se även Alliansfritt Sverige

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tycker de skolor som egentligen inte
är beroende av det socioekonomiska
stödet,kunde dela med sej.
Finns det kanske utrymme för en fond?
Tänker på att det är här, som
tex miljonerna för prinsessbröllop
skulle göra mer nytta.
Fegt att fördela skolpengen lika
men det är väl bara att vänta sej
med tanke på hur högern valt i andra
behjärtansvärda angelägenheter.
Går efter lika för alla-principen
och blundar för resultatet.
Gladiatan gör tummen ner.

Anders sa...

Som vänstern ser det, så är det möjligt för skola och barnomsorg att fullt ut kompensera för försumliga eller på något annat sätt otillfredsställande förändrar.

Vänstern vill åstadkomma denna s.k. kompensation genom att resursmässigt svälta ut de skolor, där det huvudsakligen går svenska barn.

Vänstern tror, att vänstern m.h.a. en kraftigt snedfördelad resurstilldelning (till nackdel för svenska barn) kommer att skapa i genomsnitt samma utfall för alla barn.

Men det står inte i mänsklig makt för stat och kommun, att göra föräldrarnas inflytande irrelevant.

Vänstern kommer därför att misslyckas med detta.

Och när vänstern har försämrat och försämrat skolorna för svenska barn, så kommer vänstern till sist till vägs ände.

Det enda som återstår för vänstern blir då, att förbjuda svenska barn att gå i skolan.

Helena Duroj sa...

nej, som vänstern ser det ska varje barn ha samma möjlighet att lyckas. en del behöver mer undervisning, andra mindre. det har ingenting med eventuella brister hos barnens föräldrar att göra.