fredag, oktober 02, 2009

Får vi skåla i Guinness en gång till?

För bara ett år sedan applåderade vi Irland och skålade i Guinness eller Jameson efter deras nej till Lissabonfördraget - eller den grundlagsfästa kapitalismen, eller krav på utökad överstatlighet och militarisering, eller vad vi nu väljer att kalla eländet för.
I år ser det inte ut att gå lika bra. Skrämda av ekonomisk kris och den enda vägens bedrägliga logik kan det mycket väl hända att irländarna röstar yes tillslut. Så som unionens etablissemang har planerat och inte drar sig för att genomdriva.

Aftonbladet berättar om poeten Heaney som tagit ställning för ja-sidan och i ett romantiskt poem beskrivit EU som en föränderlig fågel Fenix. Det framgår att Heaney betraktar EU som ett fredsprojekt, vilket kanske kan förklara hans yra.
Vissa saker kan endast uttryckas genom poesi. Det förbryllande mosaikiska Europa och vår bundenhet vid vårt mörka arv hör dit.
Andra saker bör formuleras på effektiv prosa. EU och dess maktfaktorer hör dit. Läs Eva-Britt Svensson!

1 kommentar:

Anonym sa...

Lissabonfördraget stärker demokratin
o underlättar för EU bevaka medborg-
arnas intressen bla genom att till-
sätta moderna institutioner för det..
(ger arbetstillfällen)
Tror nog att ett modernt Irland
sa jag till fördraget.
Fördraget tar upp områden som=
Globaliseringen.
Klimatförändringarna
Befolkningsutvecklingen
Säkerheten
Energifrågorna
etc..etc..
Låter mastigt klara av ensam?
Gladiatan