tisdag, september 29, 2009

Åter till den gamla skolan

Skolbarnen gör sämre ifrån sig idag än för tjugo år sedan. Eftersom olika mätinstrument används och olika kunskaper efterfrågas är det många, däribland jag, som inte rakt av accepterat detta som sant. Men utan alla vinklingar hävadar Skolverket idag att resultaten gått ned i både matematik, naturvetenskap och läsförståelse.
Efter att ha sammanställt en bred översikt av reformer och resurser, förändringar i samhälle och skola, kan Skolverket också visa på fyra orsaker till att skolresultaten sjunker.

SE HÄR:

# Segregation - i boendet, som understött av skolval segregerar skolgången. Barn med likartad bakgrund samlas, föräldrarans utbildningsnivå ökar i betydelse.
# Decentralisering - ett ansvar som kommunerna inte förmår leva upp till så att resurser saknas i de tunga socioekonomiska miljöerna
# Differentiering - nivågruppering och särskilda undervisningsgrupper ger ingen framgång eftersom positiv kamratpåverkan och höga lärarförväntningar uteblir
# Individualisering - mer arbete på egen hand och mindre lärarstöd förstärker barnens behov av hjälp från sina föräldrar

De senaste tio-femton årens forskning har visat att den sociala bakgrunden inte betyder allt. Skolan har mycket stor betydelse och kan verkligen göra skillnad.
Under samma period genomdrivs i praktiken en skola där betydelsen av den sociala bakgrunden åter ökar!

Som om inte detta skulle vara nog driver borgarna en veritabel kampanj för återinförandet av folkskole/realskole-systemet.
De kan ta det lugnt. Utan en politik för rättvisa är vi snart nog där igen.

Skolverkets pressmeddelande finns här
Undersökningen är nedladdningsbar

1 kommentar:

Anonym sa...

Matematik?(berör en särskild del av
hjärnan)
Att barnen blivit sämre i det
kan kanske bero på att tex datorn
inte kräver den färdigheten-
de blir desto bättre i engelska.
Borde det krävas mer räknande för
att tex röra sej på Internet?
Naturvetenskap?Finns jättemycket
hämta in fr nätet men inget går upp
mot vistelse i naturen.(krävs ju att
man stänger av alla apparater)
Läsförståelse?Kan man inte språket
eller har stressade föräldrar
blir det omöjligt lära sej läsa.
Koncentrationsproblem är ju dagens
gissel o här kan tex microvågor fr
Mobiler och apparater..spela in.
Okunskap-dvs betydelsen av frisk luft
o rörelse-rätt mat etc...saknas!
Finns inga enkla svar--Gladiatan