tisdag, juli 14, 2009

Demo mot Stockholmsprogrammet

Nu i veckan samlas inrikes- och justitieministrar från hela EU i Stockholm för ett toppmöte vars mål är ett nytt säkerhetsprogram – ”Stockholmsprogrammet”.

Syftet med programmet är att stärka polis- och säkerhetsarbetet inom EU i kampen mot terrorism och organiserad kriminalitet. Metoden är förstås ökad övervakning och förföljelse av unionens medborgare.
På förslagslistan finns ett centralt befolkningsregister, och förfinade övervakningsinstrument för att kontrollera internet bl.a. med hjälp av detaljerade ”profiler” där information om människors politiska och privata liv effektivt kan samlas.
Stockholmsprogrammet avser också att förstärka gränskontrollerna, trots att tusentals människor dör redan idag då de försöker ta sig förbi murarna runt Festung Europa, samt att upprusta militärt för att redan i ursprungslandet hindra människor från att emigrera. Nya fångläger för flyktingar ska också byggas i EU:s gränsstater.

Stockholmsprogrammet innebär ett allvarligt hot mot immigranter och kan ses som en del av den rasistiska offensiven mot ”de andra” i hela Europa. Åtgärderna kan också ge större möjligheter för de rika att genom militär eller polis hejda dem som utmanar deras intressen, liksom det minskar medborgarnas integritet som bl.a. Expressen skriver.

Nätverket mot Rasism och Aktion mot Deportation samlar till demonstration onsdag 15 juli. Mötesplatsen är Södermalmstorg / Slussen kl 17. Parollerna är:
För inre och yttre frihet!
Stoppa Stockholmsprogrammet!

Alliansfritt Sverige och Kulturbloggen har också skrivit

1 kommentar:

Anonym sa...

"Stasi"metoder finns nog i alla länder
I synnerhet de,varifrån kriminaliteten
och det organiserade utnyttjandet
härstammar.

Pengar-öppnar för nya förföljelser
metoderna förbättras..insynen.

Själv hävdar jag fortfarande=
Så länge vi inte är beredda..
öppna våra hjärtan mer..
för immigranter och utsatta..
mår de bättre i hemlandet!
Genom förbättrad handel..
länderna emellan-når hjälpen dem!

Hoppas Gladiatan