måndag, juli 13, 2009

Ohly vågar

Äntligen!
Den första kända politiker som vågar yttra sig kritiskt om prinsessbosättningen i Haga är Vänsterpartiets Lars Ohly. Dels vänder han sig emot att Victoria Bernadotte inte får betala sitt boende själv när hon nu faktiskt har råd med det, dels tar han upp riskerna med minskad tillgänglighet i parken.

Beskedet som Ohly får från ståthållaren på Stockholms slott är att det blir fortsatt promenadväg längs Brunnsviken. Fantastiskt - om det går att hålla.
Ekegren, folkpartistiskt kommunalråd i Solna, ser diskussionen om Hagaparken som en del av monarki-republik-frågan. Det är naturligtvis svårt att undvika en sådan vinklig eftersom det är en djupt odemokratisk institution vi har att göra med. Men huvudsakligen är det en miljö- och demokratifråga. Även om kungamakten för rojalisterna är av överordnat intresse.
"Det stora flertalet är givetvis oerhört positiva" säger kommunalrådet. Det tror jag säkert. Inte ens i dessa jakttider på terrorister verkar det som om folk tänker på säkerhetsaspekten. Men varför säger Ekegren "givetvis"? Det betyder att om han tycker det är bra, tycker givetvis alla andra det också...

Andra bloggar är Johannes och Stockholmsvänstern

Och så finns namnlistan Haga ska vara park för påskrift

1 kommentar:

Anonym sa...

Modig politiker?
Vad skulle kunna hända honom..
är väl snarare politiken han företräder
som ligger sämre till?
Kan ju också locka till sej alla dem..
som vill avsätta monarkin?
Håller tummarna!

Promenadväg längs Brunnsviken..
försäljning av souvenirer..
grillning av prinskorv..
flaggviftning mot slottet..
hovningning i samma riktning..
Blir nog bra med inkomster..
viktigast nu-eller?

Siar Gladiatan