tisdag, november 20, 2012

Kännetecken på dold, offentlig rasism

”Vi är inte rasister” brukar Sverigedemokraterna säga. Och inte bara de. Finns väl ingen som är rasist idag?

Nej, inte om vi tänker oss förintelseläger. Men om vi tänker oss det som faktiskt finns här och nu: vardagens avståndstagande, diskrimineringen från arbete och bostäder, tron på nedärvda och åtskilda kulturer.

Förra veckan hörde jag en forskare som gav oss sju kännetecken på hur den dolda rasismen låter i det offentliga samtalet. Hans exempel var från USA, men genant igenkännbara också i den svenska debatten varifrån jag hämtat exemplen.

#1. Semantiska förskjutningar
t.ex. massinvandring, flyktingström, ”hur många..?”

#2. Projektion
t.ex. att det är immigranterna som vill leva för sig själva och är fientliga mot svenskar

#3. Diminutiver
t.ex. att immigranter är hjälplösa och okunniga och väljer fel särskilt kvinnorna

#4. Osammanhängande retorik
t.ex. sunda förnuftet säger... snart kommer alla att fatta… och byte av samtalsämne

#5. Storyline
t.ex. att vi borde komma över Förintelsen, eller att rasism är ett påhitt från överklassen

#6. Vittnesbörd
t.ex. att man sett immigranter begå brott, eller själv råkat ut för det

#7. Undvikande av hörbar rasism
t.ex. att man bara vill framföra viss kritik mot flyktingpolitiken

Den sista punkten är väl vad det hela går ut på: undvikande av hörbar rasism. Något vi i Sverige är skickliga på. Efter rasistiska incidenter är det lätt att säga: hon var klumpig, han uppförde sig illa, hen visste inte… Hellre vilken anklagelse som helst, än den som den drabbade just upplevt; de dumheter som klumpigheter som stammar ur rasism - kanske omedveten rasism. Eller icke hörbar.

Finns väl ingen som är rasist idag? När svarta barn kommer hem från skolan och gråter, för att de inte orkar med att vara svarta längre.

8 kommentarer:

Bograhns.myopenid.com sa...

Vi måste kunna diskutera invandringen och dess kostnader/konsekvenser som vi tar upp andra ämnen i den politiska debatten. Utan att den ena sidan anklagar den andra sidan för det ena eller andra. Håller du med om det eller skall just detta politikområde undantas?

Roger Svensson sa...

I Sverige är det ju ”rasism” bara att förespråka en restriktivare invandring (den som hävdar att så inte är fallet uppmanas ge ett enda konkret exempel på där någon infödd etnisk svensk förespråkat en restriktivare invandring UTAN att ha anklagats för ”rasism” eller ”främlingsfientlighet”). Det innebär att ordet har urvattnats så att ingen längre tar det på allvar utan det har mer kommit att uppfattas bara som en floskel som används för att tysta all kritik.

Erik Rune sa...

Vad handlar debatten om? Vilken inriktning har den? Hur ställs frågorna? Man ska inte debattera i största allmänhet.

Alla politiska frågor måste tas upp. I Tyskland 1933 diskuterades "judefrågan". Ja, detta politikområde fick inte "undantas".

Debatt i klassrummet om huruvida utpekade elever har fula utseenden eller inte? Ska man inte kunna debattera det? Ska det området "undantas"? Finns det ingen yttrandefrihet, eller?

Jag tycker att vi måste få en debatt om fascistfrågan. Den är den verkligt viktiga, och detta politikområde har först de senaste dagarna kommit in i offentligheten. Där om någonstans finns mycket att ta igen och reparera, dvs det är en hittills odiskuterad fråga som länge har "undantagits".

Camilla sa...

@Erik Rune; vad menar du? Ska man kunna diskutera huruvida folk har fula utseenden??? Är det det svarta barnet du tänker på? Att man ska kunna peka ut det som avvikande?

Otroligt korkat! Naturligtvis ska man INTE kunna diskutera huruvida folk har fula utseenden. Det är det som kallas för mobbing, förstår du. Eller du kanske kan lägga upp en bild på dig så kan vi diskutera hur du ser ut?

Erik Rune sa...

Camilla, det är rasister som vill debattera sådana saker om utpekade grupper. Jag tog upp det som ett avskräckande, tänkt exempel på hur SD:are och rasister funkar. Bra att du reagerar mot den sortens debatter.

Helena Duroj sa...

Det är ett bra sätt att säga att "allt" ska debatteras. Men vi ska inte debattera om kvinnor ska ha rösträtt eller ej. Det är viktigare att debattera fascismen, som Erik Rune sagt.

Vad rasismbegreppet beträffar kan det uppfattas på lite olika sätt. Men ALDRIG som en floskel.

Erik Rune sa...

Det är antagligen bara rasisterna själva som nöjer sig med att uppfatta ordet "rasism" som en floskel.

Johan Persson sa...

Hur reagerar Du när vita svenskar utsätts för rasism? Exempelvis när vita svenskar barn kommer hem gråtande från skolan eftersom barn med mörkare hudfärg har kallat dem för "äckliga svennar" eller "jävla viting" osv..? Det finns vita svenska barn som är i minoritet i skolor runt om i landet. Ni som enbart riktar in er på rasism mot färgade människor glömmer att rasism finns hos alla folkslag. Det borde inte vara så svårt att förstå?