måndag, april 11, 2011

Kunskap om kunskap, granskning av granskning

Zaremba fortsätter skriva om skolan. Senast med en spännande historia om en envis man som öppnade eget. Numera kan man ju ta med sig kommunala medel in i sitt nyföretagande, som bekant.
I denna skola besöker Zaremba en underbar litteraturlektion - som bara kan äga rum på en privatskola? - och en rolig men lite barnslig geografilektion som skulle kunna äga rum var som helst där man har råd att skaffa interaktiva läromedel.

Vad vill han säga oss med denna historia? Det är svårt att få något sammanhang utöver det rent narrativa. Det kommer som plötsliga hånfullheter:
Läroplanen är en ”luftpastej” - är det synen på bildning eller värdegrunden han har svårt för?
Pedagogiken har inte någon nytta av forskningen - ändå verkar han vilja utbilda fram fler akademiker?
Pedagoger från ”dagis” har inget att lära ut - när många förskolor visar den bästa lärandemiljön i landet.
Skolan ska vara en fristad från det socioekonomiska - som om kunskap uppstår i en egen liten låtsasvärld.

Zaremba har också för sig att det idag skulle råda samförstånd om att läraren inte ska undervisa utan eleverna ska läsa själva - fastän just den forskning som han finner oanvändbar hävdar raka motsatsen.

Åter till privatskolan han besökte. När den startade skrev pressen att det var Caligula som öppnade eget. Jaha? Vad vill Zaremba förmedla med det?
Jag ser bara att den som en gång skrev det bör få IG i information, G i filmkunskap och VG i rubriksättning.
Medias uppgift är att granska. Men vem granskar granskarna?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Du säger att Zaremba skriver om en privatskola?
Det är inte rätt!!!!
Vet du skillnaden mellan privatskola och friskola?

Anonym sa...

Är det kanske läsarnas uppgift
granska-granskarna?
Kräver ju onekligen kunskap och insikt
i det mesta,om det inte är innom det
egna "reviret"..så att säga.
Själv har jag bakgrund innom förskola och
skola men inte innom pedagogiken.
Mycket har också förändrats,en del till
det bättre,annat till det sämre.
Så är det nog alltid med lärande,blir
aldrig färdigt pgav att samhället också
förändras och människorna med den.
Gladiatan

Helena Duroj sa...

uttrycket privatskola använder jag ideologiskt, för att beteckna en skola som inte drivs av det allmänna, alltså en fristående skola. många andra väljer det ideologiskt betingade uttrycket friskola.

Anonym sa...

Men förstår du inte att den skola som Zaremba vill ha är den skola som är bäst lämpad för barn utan föräldrar med akademisk examen?
"Skolan" där barnen ska forska och göra allt på egen hand, med läraren som handledare, är en katastrof för dem som inte har ett starkt stöd hemifrån.
Nej, vänstern måste börja argumentera för duktiga lärare som tar plats i klassrummet, eftersom det är en skola som passar alla, men framför allt passar det barn från arbetarklassen.
Ta tillbaka högerns argumet om att flumskola och katederundervisning (för barnens skull).

Helena Duroj sa...

jag har bemött uttrycket flumskola så länge det har cirkulerat. tyvärr har det inte varit så många som hört på