tisdag, mars 02, 2010

Kunskap och kvalitet i regerandet

Regeringens förslag till ny skollag har hastats fram för att ett beslut ska fattas före valet. Men förslaget är illa underbyggt och illa skrivet.

Definitionerna är flytande, till och med av ett så centralt begrepp som ”elev”. Språket är otydligt och öppnar för olika tolkningar. Rubriker och paragrafer är inte enhetligt utformade och svarar inte alltid mot innehållet, och paragrafer med samma sakinnehåll kan begagna olka termer och begrepp. Dessutom förekommer felaktiga hänvisningar till andra lagar.

Den som säger detta är inte någon missnöjesfixerad kommunist, utan Lagrådet som granskar alla utredningar och lagförslag innan de blir proposition.

Att Björklund hyser ett suveränt kunskapsförakt, det visste vi redan. Mer överraskande är att ett helt departement i brådskan tappar omdömet, försummar alla slagord om kunskap och kvalitet och tror att allt är rätt bara det går fort - innan makten eventuellt förloras.

2 kommentarer:

Erik Rune sa...

"Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort"

Uppenbarelseboken 12:12, tillämplig på den borgerliga regeringen från 2006 och framåt.

Anonym sa...

Handlar väl mer om "skyddshål"
där man kan gåin och manipulera?
Plocka bort eller lägga till
allt efter behov och önskemål.
Samhället förändras hela tiden
man vill nog hålla "ryggen" fri
kunna skylla på någon annan när
det inte fungerar som tänkt.
Gladiatan-funderar.