onsdag, februari 03, 2010

Skvaller och sakpolitik

Hör här lite skvaller om utbildningsmajoren:
På en större konferens tog Björklund ett exempel från föräldramötet på en internationell skola där föräldrarna var nöjda med det mesta. Men de svenska föräldrarna ifrågasatte varför det är så mycket läxor. De asiatiska föräldrarna däremot frågade varför det är så lite läxor!

Åhörarna på konferensen satt tysta. Verkade inte förstå exemplet. Missade helt blixtbelysningen av en brännande bildningsfråga. Väntade på något - del två, poängen, ett vettigt ord; någonting. Tills Björklund hummade att det kanske inte gick att dra några slutsatser av detta, och fortsatte sitt anförande.

När detta återgavs sa en annan kamrat att han varit på en helt annan konferens. Att Björklund där drog precis samma exempel. Och att reaktionen eller bristen därpå var precis den samma.

Att lära, det är visst någonting mycket mycket svårt det.

- - -
Över till de rödgröna och slut på skvallret. Mottag några punker vår gemensamma bostadspolitik:

- Kraftigt ökat bostadsbyggande

- Dubblering av antalet hyresrätter som byggs under mandatperioden

- Upprustning i miljonprogramsområdena

- Avståndstagande från ombildningarna till bostadsrätter i Storstockholm

- Kompletteringar med hyresrätter i villaområdena och villor i höghusområden

- Ge kommunerna möjlighet att föreskriva en viss upplåtelseform i översiktsplanen

- Klimatbonus för bostäder som effektiviserar sin energianvändning

Mer finns att läsa exempelvis hos V-Sundbyberg!

1 kommentar:

Anonym sa...

Lärande och utbildning
ser säkert olika ut,i olika länder.
Hänger ihop med utbildning,uppfostran.
Lärarnas auktoritet kanske inte
ifrågasätts, liksom här i Sverige?

Gladiatan