fredag, februari 05, 2010

Mer om hemmet som bas

Konsulten jag hänvisade till i inlägget nedan satsar även bloggvägen sitt krut på att få kvinnor att stanna hemma och ta hand om sina barn, eftersom männen inte är lämpade för det.
Att ställa följdfrågor om ekonomiskt oberoende och sociala sammanhang för kvinnans del verkar bortkastat, eftersom kvinnan med detta synsätt är biologiskt predestinerad att offra sig för att barnen inte ska växa upp till psykopater.
Men barnen då? Kvinnan talar med patos om deras rätt till omsorg och att bli sedda. Då vore det rimligt att stärka förutsättningarna för det, med pappa och morfar och förskolefröknar, istället för att isolera barnet med en person som gjort det fullkomligt livsfarliga valet att överlåta såväl existensmedel som existensberättigande på andra.

Konsulten ville i sin blogg ha svar på några frågor. Kommer här:
”...Om det vore så, att vi har kommit på något som är friskt och ändamålsenligt genom att göra fäderna till babyskötare och kvinnorna till arbetare i hierarkierna utanför hemmen, hur kommer det sig då att vi mår så dåligt?
1) Hur kommer det sig att skolan är en enda mobbningsarena, 2) barnen går på lugnande medel och 3) procenten bokstavsbarn i Sverige är näst högst per capita i världen? 4) Kan någon då förklara varför barnen i Sverige är de som i högre utsträckning än i andra jämförbara länder använder alkohol och andra droger före femton års ålder?”
1) Det är den inte.
2) Det gör de inte.
3) Sverige ligger långt fram när det gäller att testa och utreda alldeles gratis. Vissa av de barn som får diagnos medicineras för att bättre kunna hantera skoldagen (fråga två, antagligen)
4) De har väl tillgång till drogerna. Kanske rentav hemma.
Backa i texten: Om det vore så, att fäderna är babyskötare och hierarkierna inte framstår som så hotfulla, kanske fler skulle må bättre.
Kanske.

1 kommentar:

Anonym sa...

Alla män, är nog inte skapade för
att ta hand om sina barn men
det är inte alla kvinnor heller.
Barndom och ungdom-uppväxt
är ett lotteri och några vinner.
Enligt experter' är det den förstfödda
som klarar sej bäst, ute i livet.
Blir något..som det heter.
Föräldrarnas ålder inverkar.
Ju äldre de är,dess mer kan gå "snett"
men även gener, ärftlighet-sånt
inverkar på det nya livet.
Miljöpåverkan på mödrar-gifter
kan ge barnet skador för livet.
Fäder,ger barnet annat, än mödrar.
detta "annat" kan vara lika viktigt
för uppväxten, som bröstmjölk.
Tycker Gladiatan