lördag, september 12, 2009

Tjäna på andras arbete

Regeringen har presenterat sina förslag för hur nya immigranter ska skaffa sig fotfäste i Sverige. En del bra förslag, så som den snabba inriktningen på egen försörjning. Men segregationsfrågan tar regeringen inte upp alls. De rika, välmående kommuner som inte behagar ta emot flyktingar ska inte heller i fortsättningen behöva göra det. Den lagstiftning om kommunernas skyldighet att ta emot som Vänsterpartiet föreslagit saknas fortfarande. Vilket leder till att fattiga kommuner och stadsdelar får en fortsatt pressad situation när det gäller bostäder och inte minst arbete.

När det gäller ”arbetslinjen” är ett av de mer horribla borgarförslagen att privata så kallade lotsar ska få skattemedel för att hjälpa människor söka arbete eller skaffa dem lämpliga kontakter. Än en gång kan de borgerliga inte ge sig på en fråga utan att samtidigt föra över offentliga medel till näringsliv och företag. Som nyinflyttad i Sverige blir dina möjligheter till arbete beroende av privat vinstintresse. ”Se vad privata arbetsförmedlingar och haveriet med fristående skolor ställt till med för att se faran med att privatisera introduktionen” varnar Kalle Larsson, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Intressant att notera är att borgarna nu har insett att samhällsorientering är en nödvändig del av introduktionen i ett nytt land. Vänstern har alltid sagt att den ska ingå i SFI, medan borgarna varit emot, i tron att ”effektiv svenskundervisning” hindras av deltagarnas studier av samhället och diskussioner om det. Nu ska kommunerna bli skyldiga att erbjuda samhällsorientering (demokrati, jämställdhet med mera), om än oklart i vilken form. Att kommunala tjänsteutförare talar om för folk att här i landet är vi demokrater leder inte så långt om folket inte själva inte har någon del i det.

Som alltid lyckas Sabuni irritera när hon beskriver den dåliga politik hon tillskriver andra: ”Det är dags att gå från omhändertagande till egenmakt, från bidragsberoende till egen försörjning, från utanförskap till delaktighet.”
Vänsterpartiet har gång efter annan fastslagit att integration bygger på arbete och demokrati. Det är så ett samhälle byggs.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tjäna på andras arbete?
Så fort det finns en arbetsgivare
som tar in en vinst,så tjänar denne
på någons arbete men arbetar
för det mesta även själv och har ut-
gifter för administration etc.

Så att tillsätta lotsar för nyinflyt-
tade-ger ju också lotsarna arbete.
Det är lite som att vara tolk
fast innom andra områden.
Finns faror innom allt och det
gäller se fallgroparna i tid.

Tala-om demokrati?Tänker på stackars
Obama.Nu demonstrerar tiotusentals
amerikaner mot förslaget-sjukvård
åt alla.Beskylls för vänsterstyre
och socialistiskt tänkande över
demokraternas huvuden.
Sitter kanske hans löst?

Håller tummarna för killen-Gladiatan