onsdag, juli 29, 2009

Demokrati eller överstatlighet

EU använder miljarder av våra skattepengar för att göra medborgarna mer positiva till överstatlighet. Den legitima informationen om EU:s verksamhet glider ofta över i politisk propaganda. Informationsmaterial om EU:s historia blir en uppräkning av de framsteg som unionen åstadkommit. Därtill kommer den helt uppenbara propagandan, bland annat ekonomiskt stöd till tankesmedjor och organisationer som verkar för att mer makt ska flyttas över till EU.

Men när EU-medborgarna får en chans att säga sitt brukar svaret vara ett tydligt nej till ökad överstatlighet, ett budskap som byråkrater och politiker i Bryssel uppenbarligen har tagit till sig. Slutsatsen av dialogen med medborgarna är att medborgarna har fel. Därför ska vi upplysas om unionens förträfflighet, för våra egna pengar.

Har jag skrivit detta? Verkar troligt, rabiat socialist och nej-sägare som jag är. Konspiratorisk, som det kallas när jag utgår från att propaganda begagnas i maktutövningen. För att inte tala om krigshetsare, som jag blivit kallad när jag visar internationell solidaritet utanför unionens gränser och återkommande kritiserar unionens rasistiska strukturer.

Men nu är det inte jag som skrivit ovanstående. Jag har klippt och klistrar ur en SvD-ledare som stöder sig på en Timbro-rapport. Häpp!

2 kommentarer:

Kraxpelax sa...

Samhällsanalys:

http://newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet

- Peter Ingestad, Solna

Anonym sa...

Skall vi ha EU-vara med i gemenskapen
då kan vi inte bara plockaut russinen.

Överstatlighet-något som är överst
och har makt och insyn över stater?
Är det inte bra..någon har insyn
även över den svenska statens göranden?

Skattebetalare har sällan tillräcklig
insyn och kunskap i EU-politiken.
Ofta är det enstaka ord o handlingar
man stöder sina antaganden på.
Är själv inte politiker
eller inblandad på något sätt..men
jag gillar INSYN

Tycker Gladiatan