torsdag, maj 28, 2009

Demokratiskt förbud att minnas

Det var det värsta jag sett på länge: i Israel finns ett lagförslag som kan ge tre års fängelse för den som offentligt sörjer och minns hur Israel år 1948 vann kriget över arabstaterna då 700000 palestinier tvingades fly.
Förslaget till ny lag innebär också att den som inte svär staten Israel trohet ”som judisk, sionistisk och demokratisk stat, till dess symboler och värderingar” kan berövas id-kort och andra nödvändiga personhandlingar.

Men detta hör inte hemma i en demokratisk stat, ett av vars kännetecken är att du inte behöver anse att den är det.
Endast en totalitär stat kräver edsvurna värderingar.
Endast en terrorstat kriminaliserar människors minnen.

När jag besökte Israel för tolv år sedan berättade värdarna stolt om skolornas målmedvetna program för fostran till ”israelisk identitet”. Något jag inte kan se som annat än en indoktrinering som begränsar människans fria tanke och vilja. Däremot såg jag mycket gott i Israel, främst i Haifa med dess trespråkiga gatskyltar och sitt Barnhus. Projekten som pågick där syftade till fred och solidaritet, med pedagoger av olika etnicitet och religion.
Jag hade hoppats att denna samförståndsstämning skulle segra.
Men tvärtom föreslås idag att israeliska medborgare måste dela statliga värderingar. Alla får inte ens sörja sina döda.

Läs också These exiled years , bland annat för den vackra rad som påminner om Biermann:
I dessa tider är det en revolutionär handling att minnas”

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är det offentliga-synliga
firandet som man vill förbjuda
Ett lagförslag!

Orsaken kan man bara spekulera om
Själv tror jag det bottnar i stolthet
Denna i sin tur härrör fr välstånd
Patriotism ?

TOTALITÄR STAT-finns nog många som
skulle vilja vara det...
Inga namn!

Människors minnen' kan man inte
utplåna....ännu
Blir väl möjligt i framtiden
Chip i hjärnan och sånt ruskigt.

Israelisk identitet:
Kibbutz
Socialistisk fostran
Stolta över vad de åstadkommit...bla

Spekulerar Gladiatan

Dessa mina minsta bröder sa...

Jag håller med dej,ett lagförslag värdigt en diktatur, man försöker förbjuda den historiska verkligheten.

Jag skickade frågan till min kristne palestinske vän i Nasareth med Israeliskt medborgarskap: Whats your opinion about “ The Nakba Law” Are you concerned for your rights of citizen in Israel?

Hans svar: Well, Israeli racists want to force Arabs to be "loyal" - by forcing them to admit the "Jewishness of the country" and forbidding them from remembering their own catastrophe.

Israel's independence was celebrated on the ruins of the Palestinian Nakba. This is a fact. This memory is still fresh and we are reminded of it every day when Israel treats us as second class citizens and strangers in our own country.

Things do not work this way. This will make Arabs in Israel more bitter towards the state of Israel, and will not help the complictaed and delicate social situtaion in the country. These racists are pushing us into a corner and this does not look good for the future, as my people will also react in even more hatred and hostility. Personally, I am sad, because I am sure the heart of God is sad to see so much hatred in the land where he sent his prophets and where God became man and walked among us, teaching love, and then gave an example in dying on the cross.

This is the same like asking Jews in a Sweden that it is illegal to mourn on Holocaust Day. Imagine what would Jewish activists in the world do. Pathetic is the correct word. Sad. Have a blessed my friend B