måndag, april 14, 2008

Gör politiken bra!

Hur ska man göra politiken bra då? frågade en tonåring angående flyktingmottagande och introduktion. Med sund skepsis har han observerat att de stora partierna säger samma sak fast med olika ord.

Det tyckte även vänsterpartisten Kalle Larsson i ett anförande i riksdagen. De stora partierna låter, när det gäller människosyn, lite grann som Bill och Bull: ”Vi måste stimulera, säger Bill. Incitament, säger Bull. Vi måste se till att de flyttar dit vi vill, säger Bill. Integrerar sig, säger Bull.”

Men att kräva av flyktingarna att de ska bo på vissa platser, annars blir det inga pengar, är ungefär som att samla ihop landets socialbidragstagare och sortera ut dem för att de ska skaffa jobb. Och om man kräver att den som fått uppehållstillstånd ska vänta i åratal på sin familj om han inte har arbete och bostad, kan man med samma logik omhänderta barn till arbetslösa för att ge föräldrarna incitament till jobbsökeri.

Detta är inte arbetslinjen, det är utpressningslinjen.

Men tonåringens fråga var: Hur ska man göra politiken bra då? Jag fortsätter att bygga på Kalle Larssons ord för hur vi definierar problemen och åtgärdar dem:

Problemet är inte att Sverige tar emot för många flyktingar. Tvärtom avvisas människor till land i krig eller till platser där de förföljs och torteras. Problemet är inte heller att vissa kommuner tar emot för många, utan att andra kommuner som tar emot få eler inga alls. FN:s flyktingkonvention som vi undertecknat är ett nationellt ansvar.
Ett problem är trångboddhet. Bygg då lägenheter! Ett annat problem är usla boendeförhållanden. Renovera då husen! Vänsterpartiet har föreslagit byggande av tiotusentals nya lägenheter per år, och renovering av samtliga bostäder i miljonprogramsområdena. Ett mycket stort problem är arbetslöshet. Anställ då människor! Vänsterpartiet har en politik även för det. Och är problemet skolan, se då till att utbildade lärare och förskollärare förbättrar möjligheterna för unga människor och barn att skaffa kunskaper och sociala
färdigheter!

Allians-regeringen gör motsatsen. Säljer ut hyreslägenheter, tar bort arbetsmarknadsutbildningar, tillåter vinstdrivande privatskolor som ibland är religiösa. Istället för att ge människor förutsättningar att skapa ett värdigt liv gödslar man segregationen. Och när de det gäller hårdare krav, säger Kalle Larsson:

Vi ska ställa gemensamma krav på människor, oberoende av vilken bakgrund de har. Inte välja krav utifrån etnisk bakgrund.”

Hela riksdagsdebatten finns
här.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ghetton´ger ansamling av människor med ett annorlunda levnadssätt´som inte passar i Sverige?Barnen från dessa ghetton, växer upp med kluvna känslor för det samhälle de levt i -trots att det egentliga samhället inte stämmer med deras värderingar-har fått sina med bröstmjölken?Därför är det bättre att sprida ´nya svenskar´till olika kommuner och förutsättningar-de är ju behövda överallt som arbetskraft??