lördag, mars 01, 2008

Fängslande frihet

Var hundrade vuxen usa:n sitter i fängelse, ser jag i bladet. Bland svarta män 20-34 år är siffran en på nio!

Land of the free, home of the brave har fler medborgare i fängelse än något annat land. Detta utan några märkbara fördelar, eftersom återfallen bland de frigivna är lika vanliga som tidigare. Den största delen av ökningen av antalet intagna förklaras med längre strafftid även för brott utan våld, och hårdare påbackning för dem som avvikit.
Trångboddheten är givetvis irriterande för internerna, och de skyhöga kostnaderna börjar nu irritera myndigheterna. I fem delstater läggs det ut mer pengar på kriminalvård än på högre utbildning.

Trots att hårdare tag inte verkar vara någon god investering. Jag trodde åtminstone att änglarna i kapitalismens paradis var mer nogräknade med utdelningen.

1 kommentar:

Erik Rune sa...

Ja, visst är det underligt att de som synes vara argast på brottsligheten samtidigt är de som är minst intresserade av att rehabilitera kriminella, något som bevisligen får ner brottsligheten.