måndag, januari 14, 2008

Val eller flytt

Vårdvalet drar igång i det borgerligt styrda Stockholms läns landsting. Enkelt skulle det kunna betyda att jag får vård där jag befinner mig, till exempel på en vårdcentral nära arbetsplatsen. Men alliansen gör aldrig någonting för att förenkla för medborgarna.

Med vårdvalsreformen är det fritt fram för privata vård-givare som blivit auktoriserade av landstinget att öppna mottagning”. Syftet är alltså att få fler företag att konkurrera med varandra – om oss. Ersättningen till vårdgivarna kommer att betingas enbart av antalet patienter. Alltså: det är slut med extramedlen till vårdcentraler i socialt utsatta områden.
Just de vårdcentraler som har intensiv besöksfrekvens av utslitna människor som inte riktigt vet vad det är för fel, och vars besök tar dubbelt så lång tid om de inte kan språket. Just de vårdcentraler som hittills kunnat satsa på förebyggande och uppsökande arbete.

Vårdvalet är därför inte ett val för dig och mig. Det är borgarnas val att flytta vården från de fattiga till de rika. Detta understryks av att husläkarmottagningarna kommer att bli ”mycket ojämnt fördelade över länet. Av totalt 37 mottagningar som aviserat att de ska öppna under 2008 ligger mer än var tredje i innerstan.”

De största omställningarna inför reformen har varit igång en tid. Personal har sagts upp, av dem är en majoritet undersköterskor; ”något fler från Hallunda, Fittja, Tensta, Rinkeby och Jordbro, som haft de största omställningarna”. En verksamhetschef i Botkyrka konstaterar: ”Vi har den sjukaste befolkningen, men får en 30-procentig minskning i ersättning från landstinget.”

En pensionerad läkare i Danderyd och medicine doktor i socialmedicin ”kallar reformen ett hastverk och tycker att politikerna blandar ihop begreppen vårdbehov med vårdefterfrågan.” Väl formulerat! Men politiker är inte en homogen kast. Blanda inte ihop höger- & vänsterpolitik.

Alla citat ur SvD!

1 kommentar:

carolina-in-your-mind sa...

Håller fullständigt med!!
Men vård nära din arbetsplats kan du ju fortfarande få-där du jobbar blir ju vårdcentralerna dessutom fattigare,så dom skulle bara bli glada att få "lista" en så frisk patient som du, som dom sen ytterst sällan behöver vårda!
Inkomst utan arbete, så att säga.
Fast det lär ju inte hjälpa upp situationen i STORT...