fredag, november 13, 2015

Systemkollaps nära ossUnder min ungdom uppskattades vårt södra grannland Danmark för sitt gladeligt liberala gemyt. Gärna minns jag det Danmark där maoistiska provogrupper startade folkhögskolor för kulturkamp!
      Idag är det ett insulärt självbelåtet land vars regering föreslår att polisen ska få visitera asylsökandes bagage för att säkra pengar och värdesaker som kan behövas för att täcka kostnaderna för uppehälle. Regeringen föreslår också att polisen ska få ta hand om medel som kan täcka framtida kostnader för asylsökandes underhåll.
     Asylrätt betyder att varje individ får söka asyl. Inte att du får söka asyl om du kan betala för det.
     Att säkra pengar och värdesaker betyder stöld och konfiskation, för envar som läst någon historia.

Vigselringar och mobiltelefoner är undantagna från förslaget. Den ena av sentimentala skäl, den andra av praktiska.
     När sentimentalitet och praktikalitet förenas kan man, om man befinner sig på hundramila avstånd, bara spy eller föralldel blogga. Men den som sitter fast där som asylsökande blir kanske lite glad ändå, över att få behålla någonting av det omsorgsfullt eller panikartat nedpackade bagaget. 

I en annan punkt i det danska förslaget står det att en flykting kan behöva vänta tre år innan hen återförenas med familjen.
     Det är något konstigt med den punkten. Det brukar ta upp till tre år att söka rätt på familjemedlemmar, om de lever. Så kanske betyder förslaget att en flykting kan behöva vänta tre år på att någon hjälper till med efterforskningarna. Det är lång, lång tid i en spänd situation. Men envar som läst någon psykologi vet att det som får en individ att genomleva denna spända situation är endast – hoppet om att få möta sina familjemedlemmar igen.

Danska regeringen fortsätter: ”Finns det en reell möjlighet att avvisa en person hem, så måste vi använda oss av frihetsberövande.” Och så: ”I Danmark ska man kunna försörja sig själv. Den grundläggande principen ska vi sprida till asylboenden.”
     Det är bra att envar försörjer sig själv. Som grundläggande princip, som sagt. På ett asylboende, däremot, är det mycket svårt att göra det. De nya reglerna, om de går igenom, skulle alltså innebära att rika asylsökande kan köpa sig en längre väntetid i den danska monarkin.
     Det finns ingenting i internationella konventioner som säger så. Däremot åtskilligt i historisk precedens. Under Förintelsen var det somliga judar som klarade sig längre än andra. Detta kan verka slumpartat - för den som inte förstått att rika lever längre än fattiga. Så länge du har något att betala med får du leva.
     Så skamligt var det då.
     Så skamligt kan det bli idag.
           
Målet med förslaget är att göra Danmark mindre attraktivt. Berodde det bara på Politik och poesi, så vore målet uppnått. Men för en människa på flykt är vad som helst attraktivt utom det man flyr ifrån.

1970-talets Danmark; lite skitigare, lite vildare. Då var det attraktivt.
2010-talets Danmark; lite skitigare, lite vildare. I den nya kontexten är det mer än avskyvärt.

1 kommentar:

Lasse Strömberg sa...

Det är ett skamligt förslag från Danmark som snarast bör hamna i papperskorgen. Vi får hoppas att inga andra länder kan få idéer att komma med liknande förslag.