fredag, oktober 29, 2010

Sandemose och Alice i Underlandet

Visst lät det som ett skämt? Fyra moderater som lyckats bli invalda i riksdagen ägnar sin tid där åt en motion om förbud mot Jantelagen.

Sandemoses obehagliga beskrivning av en inskränkt och steril miljö har idag blivit en stereotyp som folk slänger ur sig hur som helst. Så fort du får kritik kan du alltid skrika att du hatar jante och alla förstår att du anser dig orättvist behandlad. Men Jantelagen som Sandemose formulerade är något mycket värre då den syftar till systematisk utfrysning. Detta är något som är förbjudet redan idag, i den mån vi visar att mobbning och trakasserier är oacceptabelt.

Men de här moderattomtarna gapar efter mycket mer. De gör utfall mot brukssamhällen och bruksmentalitet och jämställer dem med totalitärt styre - utan att i någondera fallet lyckas se den verkliga faran i sådana samhällen. ”Bruksledningen hade alltså inflytande över de anställdas hela livssituation. Detta kunde leda till förväntningar på förmåner och en allmän passivitet från medarbetarnas sida” skriver moderaterna, och jag önskar verkligen att dethär vore ett skämt.
De talar om makten att hålla en människa i totalt beroende och saknar all insikt i att denna djupt ovärdiga livsform satt i kapitalets själva hjärta.

Kapitalet av idag går in för att disciplinera och indoktrinera individerna. Är vi passiva och inlärt hjälplösa så som de påstår, då ska staten lagstifta mot vårt beteende och skola oss i Gnosjöanda. De fyra moderaterna skriver:
”Det negativa innehållet i jantelagen ska med stöd i diskrimineringslagen uttryckligen kunna motverkas så att människor inte i ord eller handling av annan människa styrs bort från att försöka förverkliga sina önskemål och drömmar när dessa har en för individen och samhället positiv utvecklingsinriktning.”

Plötsligt hör jag drottningen i Alice i Underlandet.
Världen är komplett vansinnig och kärringen skriker ”huvudet av!” för minsta lilla.
När du inte anställer Pelle eller beviljar banklån till Pella, då kan de inte förverkliga sina drömmar.
Huvudet av!

Mer om tomtarna på Alliansfritt Sverige

4 kommentarer:

Anonym sa...

Den som är satt i skuld-är inte fri?
I synnerhet inte om man satt huvudet
som pant-för att lyckas i gnosjöandan.
Kapitalet styr-även tankefriheten då
någon annan måste godkänna dina beslut
om du behöver pengar,för förverkligandet.
Gladiatan

maria_ros_168 sa...

En bra motion som förhoppningsvis blir stödd av många som befinner sig i samma situation som jag.

Föreställ dig en person som trots sin bra utbildning tog ett "dåligt" jobb (med resonemanget att "något jobb är alltid bättre än inget") och försökte avancera inom företaget, men blir alltid nobbad på ganska oklara och motsägelsefulla grunder. Man får höra "Men du kom ju tvåa, det är ju jättebra. Det är bara att söka igen..." efter varje gång.

Maria, brevbärare sedan 10 år, nybliven moderat

Helena Duroj sa...

@maria_ros: jag tvivlar starkt på att moderaterna menade att arbetsgivarna ska förbjudas disponera sin personal som de vill. kul idé, annars.

sen råkade jag av misstag radera din andra kommentar, så om du vill ha den införd måste jag tyvärr be dig skriva igen!

Anonym sa...

Visst kan lagen användas av arbetsgivare för att försöka kringgå LAS vid disponering/rekrytering av sina anställda. Men den kan också användas av någon som blir särbehandlad av sina föga utbildade chefer pga av han är "lite för duktig" .
Lagen kan inte vara löjlig i sig, men kan ha oönskade eler oväntade effekter. Jag förstår att många skulle känna sig mindre säkra på jobbet om motionen går fram, men många andra skulle kunna bevisa diskriminering mycket bättre än de kan göra det nu.

maria_ros_168