torsdag, november 19, 2009

Integrationsproblemet har talat

DN har ringt till 15 kommuner som inte tar emot flyktingar. Problem och lösningar ser lite olika ut, men det är fortfarande Vellinge-moderaten som utmärker sig. ”Jag ser inget egenvärde i att ha integrationsproblem. Jag tycker att det är bra att vi inte har det här hos oss” säger mannen som inte förstått att det är just det som Vellinge har.

Instängd i sin rikedom är Vellinge en av Sveriges värst segregerade kommuner. Så isolerad att en udda minoritet som avskyr barn och utlänningar tror det är accepterat normalsvenskt beteende att vräka ur sig det på offentliga möten. Så ointresserad av dagsaktualiteter att ortens starke man inte drar sig för att avstå sin delaktighet i vårt samhälles grundläggande värderingar om solidaritet, humanitet och delat ansvar. Så sig-själv-nog att man unnar sig lyxen att sätta egna angelägenheter i första rummet.
Hela orten är ett integrationsproblem, och för en viss typ av människor tycks det utgöra dess stora attraktionskraft.

Också moderaten från Helsingborg jonglerar med demokratin. I hans stad tar de inte emot flyktingar för att markera mot en politik de tycker är felaktig och ett system de inte tycker fungerar. Ett välkänt men sällan uppskattat sätt att lösa problem; skita i saker man inte gillar.

De lokala moderaterna som uttalar sig har rätt i en sak. Statens ersättningen till kommunerna under introduktionstiden är ofta för låg, täcker inte de faktiska kostnaderna.
Vad tänker moderaterna göra åt det då? Kommer de att stöda Vänsterpartiets återkommande motioner i frågan?
Jag tvivlar.
Om ersättningen skulle öka försvinner ju en av ursäkterna för att hålla människor utanför.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Måste en rik kommun ha ersättning
för att rädda liv?
Föreslår att man sätter de pengar
som avsatts för julmiddagar och
torg gran-grannlåt och bjäfs ..
på Minderåriga Flyktingbarn och
genom detta visar sin människokärlek.
Om det alls finns någon sån i Vellinge?
Kanske man bara hyllar mammon där?
Undrar Gladiatan

Anja sa...

Mycket bra skrivet Helena!

Och för att kommentera ovanstående kommentar: En rik kommun har oftast inte råd att ta hand om sina invånare p.g.a. att man tar ut på tok för låga skatter. Missbrukare i Vellinge blir, vad jag vet, t.ex. hänvisade till vårdcentralen, medan de flesta andra kommuner har pengar för särskild missbruksvård. Det skulle alltså inte hjälpa om dom drog ner på representation, konst osv. Så man kan säga att Vellinge kommuns "fattigdom" är i högsta grad självförvållat, och ska vi som bor i andra kommuner acceptera detta, att lågskattekommuner åker snålskjuts på oss, för det är precis vad dom gör! Jag hoppas det var svar på frågan om en rik kommun måste ha ersättning för att rädda liv.