söndag, november 15, 2009

Gott grannskap

Det är inte alla småstäder som präglas av inskränkthet. I lilla Hedemora planeras för mottagandet av ensamma flyktingbarn. De ska få en trygg vistelse i Dalarna och en lust att växa upp och bo Sverige. Det är första gången som Hedemora tar emot ensamma flyktingbarn, och att det ger minst tio nya arbetstillfällen gör inte saken sämre. NIMBY-effekten inte lika stark överallt – även om boendet flyttades från en mindre bruksort där de boende inte var lika välkomnande.
I Falun var det antirasistisk konsert på torget i arrangemang av nätverket Dalarna mot rasism. Ett sådant nätverk behövs verkligen eftersom det finns nazistiska grupper i både Falun och Borlänge. En rätt udda företeelse som inte passar i etableringsmönstren, och just därför så obehaglig.

Motviljan mot det främmande förefaller starkast i bruksorterna. För flera år sedan gick de så kallade patrioterna till attack med sprayburkar mot flyktingförläggningen. Men den allmänna upprördheten var stor, och kyrkoherden tog upp i söndagens förbönen att förövarna skulle lockas till Guds rätta vägar. Vid en gudstjänst för bara ettpar år sedan samlades deltagarna i bön för en familj som hölls gömd på orten men som kommit till kyrkan för att få vårt stöd.

Det är en glädje när de goda sidorna hos småskalighet och grannskap kommer till sin rätt.

Se Jöran Fagerlund om vem SD ska tacka för sina opinionsframgångar.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det egendomliga är
det finns invandrade som är emot
invandringen-har de glömt sin egen
bakgrund eller tycker de sej vara på
något sätt bättre?
Var det mer behjärtansvärt,då-än nu?
Rasisterna, plockar fram argument som
Huspriser som sjunker på orten
Lågkonjunkturen-arbetstillfällen
Skadegörelse-bränder.Höjda skatter..
Sanningen är väl, snarare..
Rädsla och motstånd mot allt nytt och
annorlunda?
Rasisterna förstår kanske inte, det är
de själva som utgör HOTET mot
svenskheten-solidariteten.
Gladiatan