måndag, juni 15, 2009

Nu heter den kunglig


1994 blev Hagaparken nationalstadspark. I år har tre kommuner; Lidingö, Solna och Stockholm tillsammans med hovet och Länsstyrelsen beslutat att den ska heta Kungliga nationalstadsparken!
En park må väl heta vad som helst. Men vad som helst får inte äga rum i den. Miljöbalken 4 kap par7 säger:
"Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas."
Jag vågar påstå att det är ett intrång om Victoria Bernadotte med familj ska köra bil genom parken!
Har frågat Solna kommun om konsekvensbeskrivningen.

3 kommentarer:

Erik Rune sa...

Kungliga nationalstadsparker kanske inte är lika skyddade mot åverkan som vanliga sådana parker. Om Victoria Bernadotte förstör Hagaparken kan man använda det som argument mot den obehagliga monarkin.

Anonym sa...

Ett kungligt namn-förpliktigar!

Intrång i en Nationalstadspark
innebär kanske görgyllda träd.
guldsand på gångarna-påfåglar ??

Allt Solna borna rör vid'
förvandlas kanske till guld?

Hoppas Gladiatan

Helena Duroj sa...

om bernadottes kör över några lösspringande jyckar kan man använda det som argument mot... obehagliga hundar?