onsdag, juni 17, 2009

Hur är det planerat i Haga?

Nej jag förstår fortfarande inte hur det är planerat för säkerheten kring Victoria B:s inflyttning i Haga. Grinden i gallerstaketet är fortfarande öppen - hur länge?
Det är därför jag efterlyst konsekvensbeskrivningar från regeringen och Solna-politikerna.

Lilla grusvägen leder in i parken bakom Koppartälten och går ända fram till slottstrappan. Var ska den stängas av? Behöver den asfalteras?
Det finns en redan asfalterad körväg från andra hållet, den löper längs med Koppartältets kaféer och Pelousen. En sträcka som gjord för barn att vinka åt prinsessan, för stalkare att hänga sig på bilen, och för lejda mördare att göra sitt jobb.

Gallret runt slottstomten går att klättra över i de täta dungar där löv och grenar sträcker sig över staketet eller stora stenblock ligger i närheten. Innebär det att naturen här måste rensas upp?

Gallerstaketet sträcker sig på ena sidan slottet ner till Brunnsviken, men på andra sidan hänger det ihop med tjänstefolksbostäderna. Förhoppningsvis har man tänkt låta allmänheten nyttja gångstigen nere vid vattnet, men hur man än väljer att lösa detta måste ny avspärrning uppföras över hela ängen framför slottet.

Det går inte ihop med Miljöbalken:
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

2 kommentarer:

Erik Rune sa...

Omtöcknade av rojalistisk yra kanske regeringen och Solna hoppade i galen tunna. Och nu kan de inte komma ur den. Det verkar vara med monarkin som med miljöfarligt avfall - man kan inte ha den var som helst. Skillnaden är att monarkin släpper ut dumhet och rojalistisk yra.

Helena Duroj sa...

"man kan inte ha den var som helst"...
hehe