fredag, februari 15, 2008

Individ och organisation

Man kan, som flera bloggare idag, debattera om rasism är mera höger eller mera vänster. Om man finner det meningsfullt. Om man däremot betraktar rasismen som en inbäddad struktur i samhället blir det inte fullt så viktigt att partipolitisera den.

Men en som skrivit bra är Svensson. Han skiljer på människorna och rörelsen: ”Att det finns individer i vänstern som bär på fördomar om invandare är självklart. - - Att det funnits antisemitiska/rasistiska strömningar inom vänstern är ingenting jag förnekar. - - Men det är också sant att det var vänstern som i första hand gjorde motstånd mot nazismen.”

Eller, som jag tror det var Sven Lindqvist som konstaterade: Förespråkare för rashygien fanns i alla partier. Men ett organiserat motstånd fanns endast inom vänstern. (Ja: det betyder att enskilda individer mot rashygien fanns inom högern.)

Allt sammantaget kan vänstern vara "mindre rasistisk än högern" som Svensson säger. Den uppfattningen stöder han bland annat på en rapport om ungdomars attityder, där intolerans sätts i relation partipreferenser. Den finns att hämta på Forum för levande historia.

Inga kommentarer: