lördag, februari 16, 2008

Folkflertal och individinflytande

Jag fick en rapport om senaste årets riksdagsarbete författad av tre vänsterledamöter. I rapporten kom Mats Einarsson med upplysningen att det övergripande målet för politikområdet Demokrati ändrades i regeringens budgetproposition.
Tidigare hette det ”Folkstyrelsen ska värnas och fördjupas”.
Borgerligheten föredrar: ”En levande demokrati där individens möjligheter till inflytande förstärks och de mänskliga rättigheterna respekteras”.

Regeringen avstår alltså ifrån folkstyrelsen som mål, till förmån för individuellt inflytande som är en helt annan sak. Inte en dålig sak precis – men det beror på hur inflytandet utövas. Folkstyrelse, att flertalet bestämmer, är förskräckande för borgerligheten då de ser risken för det de brukar kalla majoritetens tyranni över minoriteten. Medan de däremot tycks anse att riskerna i individens inflytande över tusentals andra individer förhoppningsvis löser sig med respekt för mänskliga rättigheter.

Uppsatser i statsvetenskap kunde skrivas om detta. Jag bara undrar: är det någon mer som har reagerat när målet för den svenska demokratin ändras i en budgetpropp utan att, så att säga, demokratin själv är tillfrågad?

Inga kommentarer: