fredag, juni 30, 2006

Hallå, liberaler sökes!

Språktest är inte konstigare än grönt kort för golfare, menar en kolumnist i SvD. Hela spalten talar hon sig varm för betydelsen av att kunna språk.

Vår främsta kommunikationsmöjlighet. I vardagliga situationer. När demokrati utövas.
Jaa, jag kan bara hålla med. Förgäves väntar jag på slutknorren: varför det är nödvändigt att testa och kontrollera människor så att de inte lömskt håller sig undan denna värdefulla kunskap. Men det får jag inte veta denhär gången heller. Kolumnisten är bara ute efter att visa att Fp bryr sig. Vi andra är, med hennes logik, emot att människor lär sig språk.

Det är en osjyst debatteknik, men inte ovanlig. Det som verkligen är ovanligt idag är liberaler - den gamla sorten, som trodde på individens inneboende kraft och var emot statlig kontroll av medborgarna.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ok, här kommer en kommentar från en partilös liberal.

När jag mönstrade till det militära så tvingades jag göra en massa tester, för att kolla att jag inte var närsynt, psykiskt störd, sjuklig etc. Man kollade också om jag var vänster- eller högerskytt och tog mått på mig för kläder. Och när jag sen skulle kvalificera för min tjänst (signaltrupperna) så fick jag göra en hel del tester på förmåga att höra och uppfatta saker snabbt. Det s k "telegrafistprovet" är ett nålsöga verkligen..

Det var bara ett exempel. Det finns massvis med exempel på att staten kan och bör göra tester för olika urvalssituationer.

Det är inte "liberalt" att säga att individens frihet skall sträcka sig så långt att alla ribbor sänks till marken. Och många (till exempel fp:s partiledning) tycker att medborgarskap kräver att man kan delta i det offentliga samtalet.

Dessutom så tror jag att ett medborgarskap som föregås av ett språktest får ett större värde. Och det är också en väldigt välbehövlig markering av svenska språket som officiellt språk här i landet, något som saknas idag. Skulle vi vilja ha en svensk riksdag som ser ut som EU-parlamentet, med 100-tals tolkar?

Det kanske är en långsökt fråga, men inte helt irrelevant då medborgarskap också är direkt kopplat till valbarhet i riksdagen.