fredag, maj 30, 2014

Intressanta tider med Hobsbawm - särskilt USA

Eric Hobsbawm, den store marxistiske historikern, dog för ettpar år sedan. Tio år innan gav han ut sin självbiografi; Interesting times.
Den store historikern är inte någon särskilt bra biograf. Efter en lysande början i Alexandria och Wien och på andra förkrigsplatser förlorar han sig i namndroppande från Cambridge och de andra universitet som var hans verkliga hemort.
Men några stycken i boken är lysande, särskilt i slutet när han kommer in på Förenta Staterna. Här några citat, i min översättning:

Det USAnska imperiet vet inte vad det vill eller kan göra med sin makt och sina gränser. Det hävdar enbart att de som inte är med det är emot det. Detta är problemet med att leva i 'det amerikanska århundradet'.

Världen såg bara en ovanligt dramatisk terrorattack med ett högt antal offer och en tillfällig offentlig förödmjukelse av Förenta Staterna - - - Ingen orsak till fara för klotets enda supermakt. 
Washington utropade att elfte september har förändrat allt, och genom att göra det lyckades de verkligen förändra allt. De förklarade att de i själva verket var ensamma beskyddare av en världsordning, liksom de som definierar hoten mot den. Vem som helst som inte accepterade detta var den en potentiell eller verkligen fiende.

Ett stycke om migration:
Historien behöver rörlighet och förmågan att överblicka och använda ett stort territorium, det vill säga förmågan att röra sig bortom sina rötter. Därför kan vi inte vara plantor, oförmögna att lämna sin egen jord. Vårt ideal kan inte vara redwood-träden, hur majestätiska de än är, utan flyttfåglarna, hemma i Arktis och tropikerna när de flyger över hela klotet.  
Det är inte endast historien som behöver migration, Hobsbawm!

Slutligen ett närmast poetiskt citat:
Det förflutna förblir ett annat land.
Ett förhållande som jag gång på gång försökt bemästra i lyrik och prosa. 

Inga kommentarer: