tisdag, juni 26, 2012

Solidariteten lever

Ett glädjande besked om att solidariteten ännu lever fick vi i den undersökning som visade att svenskarna blir allt mer villiga att ta emot flyktingar. Trots årtionden av en borgerlig politik som systematiskt gått in för att göra oss till egoister som endast tänker på egen vinning, är det idag en större andel än 1993 som anser och inser att Sverige behöver ha ett generöst och värdigt flyktingmottagande.
Det sägs ofta att rasismen ökar i Sverige. Det är inte säkert att så är fallet. En minoritet av svenska folket har alltid hyst rasistiska åsikter. Om den gruppen blivit mindre eller större vet vi inte. Vad vi vet är att minoriteten blivit mycket bättre organiserad i och med att den fått ett eget politiskt parti som passar deras syften. Och det är fel att säga att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti som saknar solidaritet. De är ett populistparti som villkorar solidariteten: Vi först! Mest åt oss!

Sverige måste sluta skämma ut sig inför UNHCR och Amnesty genom att utvisa människor till tortyr. Ett humant och värdigt flyktingmottagande måste organiseras. Detta är vad de tillfrågade i undersökningen ställer sig bakom.
Men det räcker inte. Att komma som ny till ett land där var och en skräckslaget räknar sina futtiga pensionsbesparingar utan att se åt någon annan ger dåliga förutsättningar för integration. Det behövs också en politik för arbete åt alla och en gemensamt finansierad välfärd.

Även Svensson har bloggat
Annan lysande läsning hos Linderborg, om medelklassens klassmedvetenhet3 kommentarer:

Teddy sa...

"Det behövs också en politik för arbete åt alla och en gemensamt finansierad välfärd."

Det är just den politiken du förespråkar som inte fungerar om vi fortsätter ta in så mycket människor så vi inte kan ta hand om de som redan är här. Och flyktingar från krig? Endast 5% av våra invandrare hör till denna grupp, asylinvandring. Vakna! Vi kastar ut våra äldre från lägenheter för att göra plats åt barn (oftast inte barn) och du tror verkligen att denna utveckling kommer att fortgå. Vi har tusentals studenter som inte har en plats att bo på. Den högsta ungdomsarbetslösheten någonsin och du fortsätter prata om solidaritet? Vart är solidariteten mot skattebetalarna?

Krister sa...

Innan jag ser hur frågorna ställdes till de som påstås vara positiva till flyktingmottagandet är jag tveksam. Undrar just hur svaret hade blivit om frågan ställts så här:"Är du positiv till att vi årligen tar emot uppemot 100 000 nya socialbidragstagare från utlandet samtidigt som kommunerna skär ner i skola, vård och omsorg för sina invånare?"

Jag undrar just hur stor del som varit positiva till detta, men detta är sanningen även om det inte får nämnas högt.

Helena Duroj sa...

Solidaritet innebär skatt efter bärkraft. De rika här i landet måste sluta leva på bidrag för att en politik för arbete åt alla och en gemensamt finansierad välfärd ska vara genomförbara.