tisdag, april 03, 2012

Antidiskriminering i Malmö

Vänsterns Hanna Thomé skriver om Malmös antidiskrimineringsplan. Här har politikerna tagit ställning. Artikeln skriver tydligt och grundläggande om ett samhälle med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Kortfattat avslöjas myten om Sverige som de mänskliga rättigheternas hemort framför andra. Här har både romer och judar förtryckts - minoriteterna erkändes inte förrän på 2000-talet. Men det är inte bara vår historia som är problematisk. Än idag utsätts människor för hatbrott.
Endast genom ett aktivt arbete för medmänsklighet och rättvisa kommer sådana brott att upphöra. Därför kommer politikerna i Malmö att diskutera det fortsatta arbetet med föreningar och medborgare.
Artikeln avslutas:
”Det är dags att det svenska samhället erkänner sin roll i förtrycket av minoriteter och den strukturella rasismen.
Det är dags att politiken tar sitt ansvar för att motverka förtrycket istället för att reproducera det.
Det är dags att på allvar lyssna på minoriteterna. Inte skuldbelägga, inte exotisera, inte stereotypisera, utan lyssna.”

Hela artikeln finns här

Inga kommentarer: