tisdag, mars 06, 2012

Bussbolaget som tänkte om

Hörde du talas om det lilla bussbolaget? Nyheten kommer från fejsbok, så länkar saknas. Dethär företaget körde för Migrationsverket när utstötta och avvisade människor ska tvingas iväg till flygplatsen. Fler transportföretag har gjort det före dem, men många företag tackar nej med hänvisning till den mänskliga tragiken och den obönhörliga hårdheten i Migrationsverkets beslut.
Polisen hjälper numera till med att maskera bussarna, så att bussbolagen inte ska behöva skylta med sitt namn! Något som gav "vita bussar" en hånfullt bakvänd innebörd.

I det nu aktuella fallet mottog det lilla bussbolaget en mejlkampanj från folk som ansåg att det inte var rätt att köra de avvisade. Även om besluten är fattade i laga ordning är de i många fall att betrakta som dödsdomar, och vi har ingen skyldighet att hjälpa till.
I det medeltida Sverige var dödsstraffen lagliga. Men bödeln föraktades likafullt.

Mejlkampanjen fick förstås stort motstånd i olika internetforum. Från det sedvanliga privatkapitalistiska ”om inte de gör det, gör någon annan det”, till pompöst förakt mot uppmaningen till kriminalitet!? (För kännedom: det är inte ett lagbrott att tacka nej till en körning.)

Små företag kan vara beroende av varje uppdrag. Desto större heder åt det lilla bussbolaget i detta fall, för de tänkte om! De kommer inte att åta sig sådana körningar, för det ska inte i fortsättningen behöva råda någon tvekan om företagets värderingar, skriver de i ett svarsmejl. Tack! Bra gjort!

Det visar att både kamp och kampanjer kan löna sig. Även det som verkar långsökt kan få någon att öppna ögonen, reagera och göra ett val.

Inga kommentarer: