söndag, januari 08, 2012

Sjöstedts linjetal

Här är några utdrag ur den nyvalde vänsterordföranden Jonas Sjöstedts linjetal som han just höll vid Vänsterkongressens avslutning. Han öppnade med en vision om ett samhälle där vi möts över gränserna med friheten att tycka och vara annorlunda, och fortsatte...

Full sysselsättning är arbetarrörelsens paradgren och vår viktigaste utmaning. Nu har vi ett nytt politiskt landskap där socialdemokratin har tappat självkänslan. Vi måste driva en trovärdig vänsterpolitik utan att sngela på dem. Vi ska bygga ut vindkraften och skapa Europas bästa järnväg. Vi ska ha skatt efter bärkraft och investera för fler arbeten. Vi satsar på en generationsväxling i offentlig sektor för fler jobb åt unga, och vi vill ta bort småföretagarnas ansvar för sjuklöneperioden. Vi är det enda parti som vill modernisera de ekonomiska ramverken så att sysselsättningen sätts främst.

Att utnytta arbetare från andra länder handlar om ren diskriminering, samtidigt som seriösa företag konkurreras ut. Fast anställning med kollektivavtal ska vara den vanliga modellen på arbetsmarknaden, och det kräver att vi utmanar den europeiska unionen och kräver respekt för arbetsrätten.

Regeringen var beredda att plocka upp 100 miljarder för att rädda euron, men inte en krona till klimatet – om klimatet varit en bank hade det varit räddat nu! I eurokrisens spår växer fattigdomen. Vinsterna är privata, men förlusterna vältras över på oss. Att det blev ett nej i folkomröstningen om EMU var en storartad seger för demokratin. Idag ser vi hur rätt vi hade. Hade Reinfeldt och Borg fått som de ville hade vi suttit fast i euro-träsket nu. Vi har större möjligheter att värna sysselsättningen och välfärden utan den gemensamma valutan. Vi är anhängare av ett folkligt och demokratiskt samarbete i hela Europa, det är därför vi är motståndare till dagens EU.

Vänsterpartiet är det enda parti i Sverige som föreslagit ett program för reglering av finanssektorn. Öka samhällets inflytande över storbankerna och gynna framväxten av lokalt förankrade banker. Jämlika samhällen är bättre samhällen. En procent av svenskarna äger 40 procent av förmögenheterna.

Klimatkrisen är minst lika påtaglig som eurokrisen. Utsläppen av växthusgaser ökar snabbare än vi trodde. Det är vi i den rika världen som orsakat utsläppen som förstör klimatet. Men regeringen rustar ned klimatpolitiken och hänvisar till det otillräckliga Kyoto-protokollet. Vi behöver länder som går före, och Sverige kan vara det landet. En välfärdsstat och industrination som minskar utsläppen till hållbar nivå, det kräver att hela landet byggs om. Rättvis fördelning är nödvändig för att klara klimatfrågan!

Klassamhället och patriarkatet kan vi avläsa när vi ser oss om i Sverige. Vi är det parti som konsekvent visar sambanden och förändrar de olika villkoren mellan kvinnor och män. Vi ska göra feminismen begriplig och konkret. Det handlar om att männen måste sluta slå, det handlar om rätten till asyl för den som flyr från kvinnoförtryck, det handlar om lika löner och villkor på arbetsmarknaden.

Äldreboenden, hemtjänst och skolor slumpas idag bort till riskkapitalbolag som gör vinst på våra skattepengar. Vår borgerliga regering är ansvarig för den utvecklingen. När bolagen ska öka vinsten får personalen springa snabbare och får svårt att göra ett bra jobb. Vinstintresset hör inte hemma i välfärden! Vi gör skillnad genom pengar till kommunerna, rätt till heltid och utbildning för personalen. Är vi kunder på en marknad, eller är vi medmänniskor?

Kapitalismen förmår inte lösa tidens stora utmaningar. Kapitalismens kris kräver socialistiska lösningar. Socialism är för oiss inte en avlägsen utopi, det är framtiden, vägen ut ur finanskapitalismens kris! Vi behöver mer demokrati och större jämlikhet. Demorkatiskt inflytande över produktionen ska gynnas, demokratin ska utvidgas till att också gälla den ekonomiska makten. Tvivla inte på det – vårt mål är den demokratiska socialismen!

Vi är en del av den internationella rörelsen för en bättre, rättvisare värld. Valet 2014 måste vinnas! Vi ska få en ny regering och en ny politik!

1 kommentar:

Anonym sa...

Utmaningar som verkar omöjliga realisera
men under har hänt förut.
Gladiatan håller tummarna.