tisdag, juli 05, 2011

Gaza ensamma

FN, EUSA och Ryssland ger ordet om att frihetsflottan inte ska få lämna Grekland. Att FN på detta vis ställer upp för Israels blockad är tragiskt. Palestinierna blir ensamma mot världen.
För övrigt ger det ett förfärligt dåligt intryck att se FN räknas upp som en av flera jämbördiga aktörer - men den aktuella ståndpunkten bidrar onekligen till att reducera den en gång stolta föreningen.

Aftonbladet kommenterar klokt om inskränkningen i den fria opinionsbildningen, men lägger hela skulden på Grekland. Skulder har landet förvisso gott om - och det är väl ett skäl för dem att åtlyda påtryckningarna.

Hur kan blockaden av Gaza räcka ända hit? frågar man sig uppgivet, oroligt, sorgset. Så står det också i Jonas Hassen Khemiris brev; politik och poesi direkt från hamnen

1 kommentar:

Anonym sa...

Man vill säkert spara människoliv.
Är ju inte ofarligt med frihetsflottan.
Att FN lånar ut sej till övriga kan bero
på en önskan om att bevara "freden".
Palestinierna får lida ännu mer om
oroligheter bryter ut och försvårar.

Att oroligheterna i Gaza räcker ända hit
kan bero på dålig insyn i "affären"?
Tror Gladiatan