tisdag, februari 01, 2011

Dags för rättvisa

Barnfattigdomen ökar igen. Över elva procent av alla barn i Sverige lever i fattigdom. Trots att bruttonationalprodukten per capita har stigit hela 00-talet fortsätter klyftorna att öka.
Den rikaste tiondelen av Sveriges barnfamiljer har det idag så gott ställt att varje familj skulle kunna försörja drygt tre lika stora familjer” säger Rädda Barnens generalsekreterare. Dags för rättvisa?

Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom om utbildningsresultat, försörjning, hälsa och trygghet, och artikel 4 i Barnkonventionen säger att varje land måste använda det yttersta av sina resurser för att ge barn goda levnadsvillkor. Barnfattigdomen idag är ovärdig ett rikt land som vårt.
Rädda Barnen kräver en nationell handlingsplan. De har också rapporten.

Läs också vänsterns Ulla Andersson

- - -
Åtminstone några fattiga barn skulle få det bättre om Stockholms stad går på Vänsterpartiets förslag och köper tillbaka Rinkeby torg. Gör det till ett levande demokratiskt centrum varifrån rinkebyborna kan fortsätta utveckla sin stadsdel!

1 kommentar:

Anonym sa...

Kanske måste man definiera,dokumentera
den faktiska levnadsomkostnaden för att
kunna bestämma fattigdom?
Storleken på inkomsten-fördelningen.
Är ju inte direkt barnet som är fattigt
utan familjen de lever i-föräldrarna.
Alla föds nakna och man väljer inte
sina föräldrar-tyvärr,för vem skulle
inte önska sej en rik familj?
Finns andra värden ta fasta på men i
dag,tycks inkomsten vara viktigast.
Ren,hel och mätt-räcker inte.
Gladiatan-en fattiglapp!!