fredag, januari 21, 2011

Skolan och flyktingpolitiken - Sverige håller sig på EU-nivå

En wikiläcka avslöjar ytterst pinsamma försök från Moderat-ministrarna Bildt & Billström att slippa irakiska flyktingar. Dels skyller de på hedersmord, dels på den svenska opinionen. Wikström, Fp:s EU-parlamentariker, är bister över ministrarnas ordval som hon finner ”avskyvärt”. Företrädare för Kd, C, Mp och S är lika negativa. Vänstern är inte tillfrågade. Allt ska man göra själv, i vanlig ordning.
Mer om ministrarna här
Läs Mer vänster i Uppsala som granskar yttrandet
- - -

Är läsförståelsen hos dagens femtonåringar Alliansens fel? frågas retoriskt på ledarplats i SvD. Svar: nej. Bättre förklaringar finns hos Skolverket som förra året utkom med en utomordentlig forskningsöversikt där de sjunkande resultaten i grundskolan knöts till dessa faktorer:
Decentralisering: Många kommuner fördelar inte resurserna efter skolornas förutsättningar
Segregation: Socioekonomiska och språkliga grupper går i olika skolor
Differentiering: Barnen placeras i grupper efter prestation, vilket påverkar både pedagogens och kamraternas förväntningar
Individualisering: Eget arbete och hemuppgifter lägger över ansvaret på barnet och hens föräldrar, och deras förmåga att hjälpa

Dessa förändringar påbörjades av socialdemokratiska regeringar och accentuerades av Alliansen. Så var det med det.

Den PISA-rapport som påvisar de dåliga resultaten i läsning tar också upp den svenska skolans bristande likvärdighet, som tidigare varit hög men nu befinner sig på OECD-ländernas genomsnittliga nivå. Den delen av rapporten har media inte sagt så mycket om, ty borgarna är väl tillfreds med att snart ha nått målet. Målet att göra oss till ett vanligt skitland i EU. Det ska vi leva upp till - och då kan man inte ställa samma krav som på ett välutvecklat välfärdssamhälle.

Alliansen och dess tidningar formligen älskar rapporter som visar på problemen i svensk skola. De älskar dem så till den grad att utbildningsmajoren till och med överdrev dem för ettpar år sedan. Men Skolverksrapporten om problemens orsaker sjönk som en sten.
Den var ovälkommen. Den var komplex.
Den behandlar skolproblem som att de har något med samhället i övrigt att göra.

2 kommentarer:

Andreas sa...

"Dels skyller de på hedersmord, dels på den svenska opinionen."

Hedersmorden har varit en faktor, det skrivs inte om dem som "hedersmord" längre, men att flickor från muslimska länder dödas av sina egna fädrar och bröder om de försöker dejta svenska killar, tyder på 1) de hatar oss något enormt. 2) de delar inte våra grundläggande värderingar.

Alltså ingen bra ide att ta in dem.

Att irakier är lågutbildade finns det t o m statistik på.

Endast 20% av ungdomarna som bor och föds här, utbildar sig dessutom i sverige.

Till skillnad på 65% av Iranier, och 45% av svenskar.

Anonym sa...

Små grodorna..små grodorna...
Moderata ministrar som skyller på
opinionen och hedersmord för att slippa
få in flyktingar fr Irak?
Sedan när,företräder de befolkningen i
just den frågan?
Snart kastar man väl ut arbetslösa,sjuka
och handikappade landsmän medan resten av
Moderaterna jublar...
Kanske det är osten som stigit Bildt
åt huvudet-gett förstoppning?
Billström jamsar bara med sin polare.
Gladiatan