tisdag, augusti 17, 2010

Nyp där det känns!

Det måste gå att sätta åt dom på nåt sätt. Nyp åt där det känns. Ekonomin, familjelivet. Där är vi människor som känsligast.
Så verkar integrationsminister Sabuni ha resonerat när hon kläckte ur sig förslaget om försämrad föräldraförsäkring för utlandsfödda och fler lågbetalda jobb.
Med dessa medel ska utlänningarna tvingas till integration i fattigdoms-Sverige.
Eller jämställdhets-Sverige, så som Sabuni på oklara grunder ser det.

”Det är extremt viktigt att vi är lite okonventionella” flaggar Sabuni för sina förslag. Så hejig man kan vara, då! Fräscht, fräckt och frimodigt!
Men... vad är det för okonventionellt med att hålla människor utstötta i fattigdom?
Förtryck är väl det vanligaste som finns. Möjligen näst dumhet.

Som okonventionell extremist föredrar jag arbete, demokrati och välfärd. För alla.

Kalle Larsson uttalar sig.
Pelaseyed skriver.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kanske Sabunis föräldrar behandlades så
då de kom till Sverige?
Vet ingenting om henne men det måste
väl finnas en orsak till hennes utta-
landen och önskan om segregation i
stället för integration.
Har hon missförstått sin uppgift?
Undrar Gladiatan.

Jane Morén sa...

Håller med!

Bo Grahn sa...

Du kommer hit med din 6-åring från Somalia och får 16 månaders betald ledighet inom föräldraförsäkringen.
Är det verkligen rimligt?
Hur bidrar det till SFI och jobbsökande?

Helena Duroj sa...

alla barn har behov av en tid med sina föräldrar, mamma eller pappa. barnkonventionen.