söndag, augusti 01, 2010

Marknaden i förorten

Om du är intresserad av skolor, valfrihet, marknad, demokrati och integration kan du läsa Nihad Bunars bok När marknaden kom till förorten.
Bunar är bekant i sociologikretsar för ett gediget forskningsarbete om, i första hand, flerspråkiga förorter skolorna i dem. I denna tämligen lättillgängliga volym redovisar han hur de liberala reformer som underlättat skolbyten samtidigt har spelat på statustrappan mellan rika och fattiga områden, mellan så kallad svenskhet och så kallad mångkultur.

Det viktigaste som framkommer ur Bunars intervjuer är att skolbyten bort från skolor i exempelvis Rosengård och Rinkeby inte beror på att pedagogiken är dålig eller ens att lokalerna är illa utrustade. Barnen och deras föräldrar trivs med kamrater och personal, men de vet att skolan har dåligt rykte och att det går att komma närmare den svenska medelklassen i skolor som inte är utpekade.
För att tala med Bourdieu handlar det om ett ”symboliskt kapital”. Inte om den bästa undervisningen, utan om den undervisning som ”alla vet” (eller ”diskursivt”) är den bästa.

I de utpekade skolorna finns en uppgivenhet som Bunar varnar för. Samtidigt som han varnar för kortsiktiga profileringsprojekt enbart i syfte att ragga kunder. Vad kan man då göra? – Mer resurser och (rätt) kommunikation med föräldrarna, föreslår Bunar. I nästa steg, skolsamarbete mellan enheter med olika status.
Det första beslutar inte skolan om. Det andra måste skolan klara, och många skolor försöker, med varierande framgång. Det tredje, samarbetet – vill jag inte uppgivet påstå är omöjligt, men det förutsätter en annan metapolitik. Alltså, inte att belöna varje skola för sig, utan att medge existensen av kooperativ eller konsortier. Då är vi redan på väg bort från marknaden, den som Bunar träffande kallar en kvasimarknad.

Har Bunar i något avseende fel? Ja - han kallar fristående skolor för friskolor.
- - -

Detta inlägg var nummer 1100 på Politik och poesi. Jag började i valrörelsen till förra valet. Ack ja - som det kan bli, som det kan gå

2 kommentarer:

Larsa sa...

Som alltid när något är väldigt rätt framstår det hela som självklart. Om det nu inte vore för att solidaritet är det mest omoderna ord svenskan har. Tack Helena för folkbildningen.

Anonym sa...

Man brukar säga att:
Allt har sitt marknadsvärde. Men
kanske inte just skolor med dåligt rykte
Dvs om man inte marknadsför sej som
reformator-förändrare?
Tar sikte på' att ingen-inget är så
hopplöst så det inte kan bli bättre.

Minns en skola.Under första föräldra-
mötet sa fröken:Dehär barnen är apor!
Var bara en flicka som "dög" alla de
andra sattes på undantag och integre-
rades sen undan för undan i klassen.
En sådan skola får dåligt rykte och
i dag, förekommer nog inte sådant?
Där lyste uppgivenheten igenom inten-
tionerna och man glömde pedagogiken.
Kanske bidrog det, att det var inte-
grerade klasser-blev en enda röra.
De nytillkoma förstaklassarna begrep
ingenting och tog åt sej allt?
Suckar-Gladiatan.