torsdag, juli 08, 2010

Offentligt driven, avgiftsfri och betygsfri skola

Att Vänsterpartiet skriver ihop sig med S och Mp om både det ena och det andra finner jag inte särskilt märkligt. Om inte, funnes ju inget rödgrönt alternativ. Att Vänsterpartiet i och med det plötsligt går med på att betyg ska sättas från år 7 är alltså inte värre än trist och bekymmersamt. Jag uppskattar att Ohly ”underströk att han inte har ändrat åsikt” utan gav med sig för att ”skolan ska veta vilka regler som gäller”. Utan en långsiktig säkerhet är grundskolan svår att driva.

Betydligt mer märkligt och djupt oroande var det att Vänsterpartiet för bara ettpar månader sedan bytte ståndpunkt från att skolan ska vara betygsfri till att betyg ska ges i år 9. I ocih med beslutet om ett i övrigt utmärkt utbildningspolitiskt program körde partistyrelsen över nu gällande partiprogram, där det står: ”Vars och ens möjlighet att få en god utbildning ska säkerställas i en offentligt driven, avgiftsfri och betygsfri skola.”

Alltså: Det är högst förståeligt att Vänstepartiets program inte formar de rödgrönas politik. Men det är förskräckligt att Vänsterpartiets program inte formar vår egen politik!

Eller var det så att marken måste plöjas upp? Att vår skolpolitik ska urholkas med så små steg att ingen annan ska märka det mer än vi som tidigare varit med om att utforma den. Nej, jag tror inte på konspirationer. Jag tror att opinionen urholkade förnuftet och att de som inte kunde så mycket i frågan tog till sig argumenten från dem som jobbat med utbildningsprogrammet.

Men om två år är det kongress igen, och då ska frågan upp till prövning. Det är sant att vänstern i betygsfrågan inte haft opinionen med oss (som om vi skulle ha det i någon fråga?), så det är möjligt att även medlemmarna bytt ståndpunkt och numera tycker det är bra att märka upp ungarna effektivt utan att ägna så mycket energi åt deras kunskapsutveckling. Isåfall rättar jag mig efter det. Medlemmarnas, kongressens beslut.
I en valrörelse kan jag också rätta mig efter de rödgrönas beslut, eftersom det är nödvändigt. Men det är inte nödvändigt att finna sig i partistyrelsens beslut att ändra i partiprogrammet .

Hänvisar i övrigt till Politik och poesi 100525

1 kommentar:

Anonym sa...

Nöden kanske inte har någon lag
dvs en betygsfri skola-politik
signalerar omodernt tänkande och
tillbaka strävande i en tid som
apploderar tävlan-bra,bättre Bäst
Har man alls utvärderat nyttan av betyg?
För vem-vilka och för vad behövs pappret? Gladiatan