torsdag, november 12, 2009

NIMBY

NIMBY - not in my backyard - är en förkortning som spritt sig från sociologin för beteendet när människor visst kan acceptera en förändring, bara den inte berör dem själva.
De småsinta yttranden som fällts av en del vellingebor om att ta emot flyktingbarn är exempel på en sådan nimbyeffekt. Det faktum att barnen farit illa och behöver hjälp kan förbises. Risken att jag själv skulle bli störd är viktigare.
Ligger det barn på körvägen kollar man först om däcken skadats.

Det är ingen bra lösning att barnen bor på ett ställe där de inte är välkomna. Men företaget som ansvarar för mottagandet säger att de har goda exempel från andra orter på att de kritiska rösterna brukar vända.
Det är inte heller alla vellingebor som visar upp en barnfientlig inställning. Några har istället anmält sig att hjälpa till!

Nästa migrationsfråga: Regeringen kräver att försörjningen är säkrad innan en inflyttad kvinna eller man får återförenas med sin familj i Sverige (barnen undantagna).
Det innebär att en person som diskriminerats bort från arbetsmarknaden straffas för det genom att inte få leva med sina närmaste. En prövande situation som inte underlättar för någon att sälja sig på jobbintervjun, jaga bostad och plugga svenska.
Oppositionen S + V + Mp är emot försörjningskravet.

Apropå plugga - vilken bild ger den akuta situationen i Vellinge och regeringens långsiktiga politik av de svenska värderingar som de borgerliga menar ska läras in?
Vad ogillar svenskarna mest - barn, familjetrygghet eller utlänningar?
Vad gillar vi mest - den egna bakgården?

Se även Alliansfritt Sverige om Moderaternas kluvna tunga och Homo Politicus om det lilla främlingsfientliga partiet

1 kommentar:

Tobbe sa...

Drömmer du också om USA?

Politiker, journalister och kulturarbetare älskar USA. USA har mångkultur, därför ska vi också ha mångkultur. Planeringen och upplösningen av de Europeiska gemenskaperna sker långt ovanför mitt enkla huvud. Det är bäst så, eftersom många av oss svenskar inte riktigt förstår vilket mångkulturellt Utopia jag har att se fram emot.

Det här handlar inte om några flyktingbarn. Det här handlar om att Vellingeborna har fått för sig att de kontrollerar sitt eget territorium. Om fler svenskar får samma idé, så faller hela det mångkullturella teoribygget som ett korthus. Så här gäller det att statuera exempel och ta i med hårdhanskarna mot villaägarna.

Så du kan vara lugn Helena! Vellingemoderaterna har inte en chans att stoppa globaliseringen och folkomflyttningarna inom de västerländska nationalstaterna, så även lilla Sverige. Tids nog kan du och dina politikervänner och kulturkollegor glädjas av det mångkulturella samhället i hela Sverige. Om du inte orkar vänta på detta paradis, utan vill uppleva det här och nu, är det bara att flytta till Landskrona, Malmö eller Södertälje. För det är väl inte bara tomt prat, det där om det mångkulturella samhällets välsignelse? Du kanske tycker att de svenska arbetarna är otacksamma som har valt att lämna mångfaldens förorter för ett enfaldigt liv bland tråkiga landsmän?

Misströsta inte!

Snart kan de inte fly längre.