måndag, augusti 31, 2009

Ber hovet någonsin om tillstånd?

Hagaparken är inte glömd, och under hösten kommer jag att göra nya försök att få besked från dem som planerar för att prinsess-säkra vårt strövområde.
En svårighet är att få svar överhuvudtaget. En annan att svaren förmedlar en vag välvilja till parken som ”förstås” ska vara öppen, bara lite mindre än nu. Man "tror inte" att Bernadotternas intåg ska medföra några nackdelar - och varför i herrans namn skulle det inte göra det?
Kommer du på någon enda liten grannfejd om någon ynka liten kvadratmeter som varit utan nackdelar? Eller, om jag sätter mig i hallen hemma hos dig och säger att det kan inte störa för jag är en tillbakadragen och belevad person och du har hela köket att vara i…

Nåväl. Det finns lagar som styr nationalstadsparkernas nyttjande, men dessvärre är de svårtolkade och det är möjligt att parken saknar tillräckligt juridiskt skydd, särskilt som planerings- och utförandeansvar ligger hos en rad myndigheter (hovförvaltningen, fastighetsförvaltningen, Stockholm, Solna, Länsstyrelsen och några till).
Från Länsstyrelsen fick jag det beklagande svaret att bestämmelsen om nationalstadsparken i miljöbalken* träder i kraft först när beslut fattas av andra lagar knutna till miljöbalken, så att åtgärder som inte är tillståndspliktiga inte omfattas av lagen!
Om hovet inte behöver begära tillstånd för någonting, är miljöbalken då satt ur spel?

Av en kamrat fick jag denna förträffliga formulering:
”Om lagstiftningen är otydlig ska försiktighetsprincipen gälla, så att man avhåller sig från ingrepp som förändrar parkens karaktär och/eller tillgänglighet.”
Hallå, finns det några folkvalda som kan jobba och lobba för det?

*Miljöbalken 4:7 stadgar att ”Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.”

Glöm inte namnlistan Haga ska vara park!

- - -
I Lindahls blogg är jag utnämnd till Sundbybergs bästa bloggare!
Själv ger han Reinfelt en avhyvling

Kolla in Tema Skola hos Stockholmsvänstern!

1 kommentar:

Anonym sa...

Kanske skriva direkt till berörda.
Hovet med kung,drottning,sessorna.?
Alla räknas väl som "diplomater" och
omfattas inte av samma lagar som vi
vanliga dödliga undersåtar.

Tror nog Solna kommun är beredd
sätta alla miljöbalkar ur funktion
för att få offentliga papper med
guldkant och stämplar med guldkrona
Dessa blir samlar objekt-värd sin
vikt i guld.I alla skyltfönster
kommer stora porträtt av di kungeliga
pryda sin plats..bland krimskrams.

Försiktighetsprincipen i detta fallet
är väl närmast, om man törs ha dass-
papper med guldkronor på?

Folkvalda lobbare?
Borde man inte rösta om hyresgäst-
erna..slotten-är ju snart kyrkval?

Föreslår Gladiatan