onsdag, juni 24, 2009

Försommar före förändringen - Haga
En joggare på stigen framför Haga slott... vem vet hur länge förortsborna kan skaffa sig försommarmotion på detta vis?

Här är gamla vaktkuren. Stängd och obemannad. För hur länge?


Vad säger lagen om ingrepp i nationalstadsparken?
"I nationalstadsparken är varje åtgärd som på något sätt, aldrig så litet, gör intrång i parklandskap eller naturmiljö eller skadar det historiska landskapets natur- eller kulturvärden i övrigt förbjuden.Vidare är skyddet för andra områden än nationalstadsparken inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Detta undantag från skyddet gäller enligt 4 kap. 1 § inte för nationalstadsparken. Nya hus eller vägar eller annat kan vara av hur stor betydelse som helst för tätortsutveckling eller näringsliv. Inom nationalstadsparken är de ändå förbjudna.

Förbudet mot intrång betyder att nya byggnader eller nya anläggningar (t. ex. vägar, parkeringsplatser, ledningar) inte får ta i anspråk någon del av parkytan som kan betecknas som parklandskap eller naturområde. Komplettering av befintliga byggnader och anläggningar är inte utesluten, men här gäller att någon skada inte får orsakas på det historiska landskapets natur- och kulturvärden."
Men vem säger att Haga är så märkvärdigt då? Tja, Garden Society i England anser att den är i så ypperligt skick att den utsetts till ett av de bästa exemplen i världen på s.k. engelsk park.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack och lov-England håller reda på
svenska se'värdheter i klass.
Måste nog pallra mej dit...
innan de stänger till allt.

Själv har jag en skogsdunge
funderar på att begära bidrag
utropa dungen till naturpark.

Då slipper jag röja sly och kan
njuta av fågelsång..fjärilsfladder
sånt som snart försvinner
i andra parker.
Välkommen till mej!

Hej'..från Gladiatan

Erik Rune sa...

Att följa lagen brukar de borgerliga påstå är viktigt. Nu får vi se!