lördag, augusti 09, 2008

Rasism ny, gammal eller medium

Redan sista juli hade Esbati en intressant, lite skrämmande artikel i Aftonbladet om utvecklingen i Norge, där Höyre förbereder sig på att regera med rasistiska Fremskrittspartiet. I artikeln nämnde han bland mycket annat sajten HonestThinking som (enl Esbati) skrivit om ”islamiseringen” av Norge, och ett tänkt samband mellan ras och intelligens.

Detta ogillade HonestThinkings redaktör Anfindsen, som fått möjlighet att svara. Men istället för att belägga Esbati med felcitat beskyller han honom för att använda härskartekniker och att ha anklagat Anfindsen för ”nyrasism”*.

Anfindsen tar upp tre kriterier som måste vara förefintliga för att en utsaga ska kallas rasistisk: faktafel, förtigande eler kränkningar. Visst. Men stereotypisering, egendomliga faktasammanställningar, individualisering och skuldbeläggande, acceptans av nuläget med mera kan också räknas in. En man som är så uppenbart förtjust i fri debatt som Anfindsen får nog finna sig i att de kriterier han själv väljer inte omfattas av alla.
Till mannens mera besynnerliga idéer hör att han lider av att vara censurerad och tystad – med en hel sajt till sitt förfogande, en sajt som citeras i norska dagstidningar!

Inte på någon punkt vederlägger han Esbati genom att påvisa hur grovt han blivit missförstådd. Nej – en kritisk artikel om hur de demokratiska partierna påverkas av närvaron av ett stort rasistiskt parti uppfattas av Anfindsen enbart som ett försök att tysta honom själv och hans meningsfränder. De som tycker att ”utmaningarna som knyts till det multikulturella projektet är större än vad man trodde på 1970-talet” och som vill ta upp en debatt om ”det obehagliga temat ras”.

Vilken debatt? Om ras finns ingenting annat att säga än att en enda mänsklig ras existerar.
Allt annat är faktafel.
Och faktafel är enligt Anfindsen ett tecken på rasism.

- -
*Ordet nyrasism finns inte i Esbatis artikel och är för övrigt ett uttryck vi inom den antirasistiska rörelsen inte alls brukar använda eftersom vi menar att det är samma gamla rasism som vanligt.

6 kommentarer:

Realist sa...

Det var ju lite smått underligt detta... Enligt SAOB innebär ju trots allt begreppet "Ras": - "större grupp hörande till en viss biologisk art, som uppvisar vissa ge­mensamma biologiska, ärftliga egenskaper, varigm den skiljer sig från andra grupper av samma art, o. som bildar en på olika sätt fixerad, ofta tämligen obestämt avgränsad en­het inom arten; grupp av biotyper med vissa gemensamma egenskaper l. med viss genom­snittlig ärftlig konstitution; ofta abstraktare, med tanke på det slag l. den typ av individer l. de egenskaper som en sådan grupp represen­terar." - Den korta versionen: Ras = variation av en art. Mänskligheten skulle således mycket väl kunna delas upp i raser, eller hur? Eller är detta faktafel?

Helena Duroj sa...

För ungefär femtio år sedan lät UNESCO en grupp vetenskapare sammanfatta vad som kännetecknar olika ”raser”. De kom fram till att inga sådana raser finns. Människors utseendemässiga olikheter motsvaras inte av psykiska egenskaper. En modern genetiker säger: ”Vilken befolkning som helst, oavsett hur liten, har enorm genetisk variation; i genomsnitt finner man 85 procent av all mänsklig variation inom befolkningsgrupper och endast 15 procent mellan dem. Att det finns 'rena' raser är myt. Det existerar inte jämlik enhetlighet under huden. Genetiska skillnader bland befolkningar och raser, oavsett hur de definieras, är små eller triviala i jämförelse med de inom dem.” (Cavalli-Sforza 1999).

Realist sa...

Helena: Förhoppningsvis förstår du att genetisk och antropologisk forskning är förevigt märkt och demoniserat av nazi-Tyskland? Det har ingenting med sanningsvärdet eller överensstämmelsen med verkligheten att göra. Vilket obekvämt ämne som helst (terrorism, etniska konflikter, globala miljöproblem, politisk maktkorruption etc.) kan bli utdömt av olika skäl, vare sig de är politiska eller kulturella. Om vi över huvud taget ska kunna bedöma vad genforskare egentligen sysslar med, bör vi se kritiskt och objektivt på deras studier och inte utifrån politiska normer avfärda dem som "irrelevanta" eller "påhittade".

Javvist, det existerar ingen konstant definition av vad som är en "hundraprocentigt svensk/tysk/japansk/brittisk/zimbabwisk genpool", utan det handlar snarare om en blandning av så god hälsa och hög anpassning efter sin miljö och omgivning som möjligt. Begreppet ras måste ses som en generell kategorisk indelning utifrån ett evolutionärt och divergent perspektiv, inte ett moraliskt sådant. Ingen generell kategori kan inräkna eller på något sätt definiera samtliga individuella skillnader, men detta i sig är inte ett bevis på att raser inte existerar eller spelar roll. Försök till exempel att byta ut kategorin "ras" mot "ålder": den största variationen är inom åldersgrupper, inte mellan åldersgrupper. Det innebär dock inte att ålder över huvud taget inte existerar. Ta som exempel åldersgruppen 20-30 år kontra åldersgruppen 22-32 år (vi låter dem överlappa varandra precis som rasers genetik delvis gör för att kunna ge en realistisk jämförelse); antalet åldrar den ena gruppen inte har som den andra har är två stycken (den har i stället två andra), men inom de respektive grupperna har vi ett intervall på tio år. Tio är mer än två, men är den senare siffran oväsentlig?

Dessa 15% variation är tydligen nog för att orsaka grava skillnader i fysik och genetik mellan folkstammar. Största delen av vår arvsmassa har vi gemensam med andra folkgrupper inom människoarten, men betänkt att t.ex. människans och schimpansens arvsmassa är lika till 99,4 % (eller något sådant). Mellan grupper är "små" skillnader således väldigt stora.

Realist sa...

Jag hade gärna sett en replik på min senaste kommentar. Kan du ta dig tid att författa en sådan?

Helena Duroj sa...

De folkmord som genomförts i bland annat Nazi-Tyskland har åtskilligt att göra med "dagens sanningsvärden".
Jag har ingen kapacitet till att granska genetisk forskning objektivt eller ovanifrån. Nobelkommittén, vetenskapsrådet och andra institutioner sysslar med sådant.

Du skriver ”begreppet ras måste ses som...” men vi måste ingenting. Det är ett ställningstagande om begreppet ska uppfattas som mer eller mindre väsentligt. Vad du vill få fram, tror jag, är att skillnader mellan ”grupper” är ”väldigt stora”. Vilket är just vad forskarna avvisat.

Realist sa...

Jaså? På vilket sätt? Yes, statliga institutioner är ju kända för att vara objektiva... Stanford School of Medecine är av en annan åsikt, vilket förklaras i studien "Racial groups match genetic profiles" - http://med.stanford.edu/news_releases/2005/january/racial-data.htm

Åh, naturligtvis måste vi det. Med upprepade exempel på hur etnisk identitet och homogenitet är viktigt för människor (http://www.newswise.com/articles/view/524539/ - http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,20554070-5001561,00.html - http://www.ft.com/cms/s/0/c4ac4a74-570f-11db-9110-0000779e2340.html?nclick_check=1 - http://www.upi.com/Science_News/2008/01/22/Study_Race_is_a_factor_in_cancer_therapy/UPI-64751201027873/ etc. etc.) vore det oerhört korkat att inte ta hänsyn till detta. Eller vill du bara tro på det som stämmer överens med din "verklighet"? Du får naturligtvis gärna peka på ett objektivt forskningsresultat som påpekar att ras är oväsentligt.