lördag, april 15, 2017

Brev till MiljöpartietHej Miljöpartiet

Kommer ni ihåg? En gång demonstrerade vi tillsammans för rätten till asyl och ett värdigt mottagande. Vi samlades och kämpade mot rasism. Det har vi fortsatt med, medan ni regerar.


Tillsammans med er regeringspartner har ni stängt gränserna till Sverige. Ni har infört skitlagar som  försvårar möjligheten att få asyl och försämrar familjeåterföreningen. Och varje gång dessa inhumana regler ifrågasätts svarar regeringen att det ska lösas genom att andra EU-länder tar sitt ansvar. Ni var, liksom vi, motståndare till Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. Idag låtsas ni, liksom S, tro att medlemskapet låter oss påverka andra länders asylpolitik i en riktning vi inte ens följer själva!


Efter terroristmorden på Drottninggatan har ni gripits av såväl panik som barnslig hämndlust – och det gäller alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet. Mp reagerar med att föreslå fotboja på människor som avvisats. Som om de inte skulle ha lidit nog, av själva avvisningsbeslutet. Som om en fotboja skulle hindra en självmordsbenägen människa att begå brott. Som om det inte vore så att själva fotbojan gör en förtvivlad människa ännu mer uppgiven och brottsbenägen!


Var är ni, Miljöpartiet? Var är de gröna liberaler som var experter på antidiskriminering? Finns det någon gräns för hur långt ni kan gå i ert självpåtagna regerande mot internationella konventioner, mot asylrätt?

Hälsningar Politik och poesi

Brevet har skickats idag påskafton

Inga kommentarer: